Petar Tyran

Evo, sada se je Austriji pridružila Madjarska i je dva tajedne po Austriji zatvorila svoje granice. Službeno argumentiraju u M­adjarskoj tim, jer kani onemogućiti ili barem otežati u­voz, import koronavirusa iz drugih zemalj. To se tiče gra­ničnih prelazov na jugu iz Ru­munjske, Srbije i Hrvatske a takaj i Slovenije, na zapadu iz Gradišća, Austrije, na sjeve­ru iz Slovačke a na istoku iz U­krajine. Kako će se to izraziti na malogranični promet ćemo stoprv viditi. To se tiče dnev­nih djelačev i zaposlenikov, ki putuju s jedne strane granice na drugu. U pogledu na Ukrajinu zapravo nije pozn­a­to koliko ljudi putuje dnevno u Madjarsku. Iz Rumunjske se zna, da čuda ljudi putuje pred svim kroz Madjarsku i kod Hegyeshaloma ods. Mikištrofa (Nickelsdorf) prik gra­nice u Austriju. To je uglavnom tranzit kako moremo o­­cijeniti po prometu na jednoj od najgušće frekventiranoj autocesti u Austriji, na A 4.

Ovo pušćanje nove „zavjese, zastora“ sa strane Ma­dja­r­ske bi mogao biti i odgo­vor na Austriju, ka kroz svo­je opet i rigidne granične mje­re pro­uzrokuje ogromne guž­ve na granici. Tako dvi, tri, još i četire ure čekanja na gr­a­nici kod Mikištrofa pri ulazu u Austri­­ju postalo je skoro opet svakodnevnica. A sada opet i u obratni smir, pred Štrosom (Strassomerein/He­gyesha­lom). U ovi dani ćemo pak doznati, ča za kaos je na­stao zbog ovih oštrih mjerov Ma­djarske vlade u pogledu slobodnoga putovanja kroz Europu. Autoput kroz Madjar­sku — kao produžetak A4 s austrijske strani je žila kucavica europskoga gospodar­stva. Ako se ova začepi, ćedu to ćutiti ne samo zemlje ist­o­­čno i južno Madjarske, nego pred svim i one zapadno.

Kako će biti s malogranič­nimi prelazi recimo u Gradi­š­ću, će se pak stoprv pokazati. Ako ćedu i ove zatvoriti, recimo med Pusztasomorjom i Andau-om, Fertőrákosem i Sv. Margaretom, Undom pak i Žirom i Filežom, Petrovim Selom i Eberavom itd. onda bi to mirno mogli nazvati ka­tastrofom za gradišćansko go­­spodarstvo a pred svim i za ugostiteljstvo, za kozmetiku i pedikiru, za zube i masaže, za trgovine i bolnice, urede i domaćinstva u ki že­ne iz Ma­djarske podvaraju stare, bete­žne i nemoćne.

Ako ovo nek nije neka pro­ba Madjarske vlade na čelu sa svojim premijerom, da ka­nu vježbati kako je to ako se otcipu od ostale Europe i će li to funkcionirati samo npr. s državami Višegradske skupine. Zapadna Europa a pred svim Bruxelles nima puno ra­z­umi­vanja za zemlje istočne Europe, a ova sve manje ka­nu imati razumivanja za države zapadne Europe, s kimi je malo ili zapravo ništ ne pove­zuje — samo pinezi. 

Za sve Europejce i zagova­rače Europske unije sada ne samo da zvonu zvoni, nego bi tribale ruti sirene. Dajmo sp­a­simo ča se još spasiti more!

Kategorije