Kompromis: po gotovo cjelonoćne rasprave dogovorili su uspostavu zatvorenih ce­n­­trov za azil na dobrovoljnoj osnovi. Čelniki 28 držav čla­nic EU-a postigli su u pe­tak, 29. junija u rani jutar­nji ura po gotovo cjelonoćnoj ras­pravi kompromis oko pitanja migracije, dogovorivši uspo­stavu zajedničkih cent­rov za obdjelivanje zahtjevov za azi­lom na dobrovoljnoj bazi tr ograničavanje kreta­nja mig­rantov unutar EU-a.

BEČ — Tim kompromisom prevladano je protivljenje Italije, ka je blokirala usvajanje svih zaključkov ako se ne postigne dogovor o migracija.

Zaključki se kaže da bi migranti, ki su spašeni na morju u skladu s medjunarodnim pra­vom, tribali biti primljeni “u kontrolirane centre u država članica“. Ti centri bi se uspo­stavili u oni članica ke to želju, jedino na dobrovoljnoj osnovi.

U ti centri, ki ćedu imati „pu­nu potporu EU-a, omogućit će se razlučivanje ilegalnih mig­rantov, ki ćedu biti vraćeni, od onih kim je potribna medjuna­rodna zaštita.

„Sve mjere u kontekstu tih kontroliranih centrov, uklju­ču­jući premješćanje i naseljava­nje, bit će na dobrovoljnoj osnovi, bez prejudiciranja reforme Dublinske uredbe“, veli se u zaključki summita o migracija, usvojenimi po 9 uri du­goj raspravi, nešto prije 5 uri ujutro.

Čelniki su takaj po­zvali Vijeće i Komisiju da čim prije istražu koncept regionalnih platformov za iskrcavanje u suradnji s tretimi zemljami i s Visokim povjereništvom UN-a za izbiglice i Medjunarodnom organizacijom za migracije, Unhcr.

Uz pomoć tih platformov za iskrcavanja „razbio bi se poslovni model krijumčarov, šleperov ljudi i tako spričilo tragične gubitke životov, elimi­niranjem poticaja za kretanja na pogibeljan put“, veli se u zaključku.

Čelnici su takaj dogovorili jačanje vanjskih granic i veća financijska sredstva za Tursku, Maroko i druge sjevernoafri­čke zemlje radi spričavanja ilegalnih migracijov prema zemljam u Europi.

Talijanski premijer Guiseppe Conte izrazio je zadovoljst­vo i rekao da „Italija već nije sama“.

„Bili su to dugi pregovori, ali mi smo zadovoljni“, rekao je Conte. Dodao je da dogovoreni kompromis uključuje „načelo da svi brodi moraju poštovati zakone, dakle i ne­vladine organizacije, da se ne mišaju u operacije obalne str­a­že na libijskoj obali“.

Italija je prigovarala nevladinim organizacijam da kršu zakone, uključivanjem u akcije spašavanja izbiglic na morju.

Postignuti kompromis ne u­ključuje dogovor oko sustava azila, o čemu nima suglasnosti med članicami EU-a, ali predstavlja ključni, iako ne­pot­puni odgovor na pitanje ko u ovom trenutku najveć dijeli Europ­sku uniju.

(Sim/Hina)

Kategorije