Pridjevi imaju u hrvatskom jeziku uz rod (lip, lipa, lipo), jedninu i množinu (lip kip – lipi kipi) i deklinaciju. (N lip, G lipoga, D lipomu…) i morfološku mogućnost izre­ći odredjenost ili neodredje­nost. I u nimškom jeziku ra­z­likujemo odredjenost i neodredjenost: „ein guter Film — der gute Film“. Zato nas čudi, da mi gradišćanski Hr­vati većkrat mišamo ove dvi kategorije. Nije naime isto Velik brig je zasnigan. i Veliki brig je zasnigan. Postoji jasna razlika u ovi dvi rečenica. U prvoj rečenici je pridjev neodredjen (neki brig), a u drugoj je odredjen (jedan brig med već brigov).

Kada se koristi neodredjeni vid? Ako pridjev odgovara na pitanje „Kakov?“ moramo koristiti neodredjeni vid: dibok potok, velik človik, smišan film.

Kada se koristi odredjeni vid? Ako pridjev odgovara na pitanje „Ki/Koji?“ moramo koristiti odredjeni vid: diboki po­tok, veliki človik, smišni film.

Primjeri u rečenici: Dobar sin sluša roditelje. (Kakov?). Dob­ri sin je došao poiskati betežnoga oca, a čemerni se nij za njega mario. (Ki?). Poiskali su zanimljiv festival. (Kakov?) Ta zanimljivi festival se zove „Kobr­štofske ljetne igre“. (Ki?) Na primjeru zadnje rečenice se i vidi, da uz odredjeni vid mo­remo dodati i pokaznu zamjenicu Ta dobri film si moraš pogledati. (Ki?). Ta veliki človik, ki stoji uz oblok, je moj susjed. (Ki?).

Vjerojatno ste uptili, da su svi zgornji primjeri muškoga ro­da, ča ali ne znači, da u žen­skom rodu ne postoji razlika med odredjenim i neodredjenim pridjevom. Ta razlika ali nije vidljiva u pismu, nego se samo čuje u naglasku: „neod­redjeno.: zelena jabuka – odr­edjeno zelena (zeliena) jabuka“ — Imam jednu zelenu i jednu črljenu jabuku. Zelena (Zeliena) mi se bolje rači od črljene (črliene).

Po svemu, ča smo dosada čuli, će nam biti i jasno, zač našim prijateljem moremo zaželjiti samo „lip odmor“! A isto valja i za pozdrav u pismu kade moremo zaželji­ti samo Lip pozdrav! (krivo bi bilo „Lipi pozdrav!“)

Dragi štitelji i drage štiteljice, ovim mojim prinosom ću se otpraviti u ljetne praznike. Vam željim lip odmor, ostanite zdravi i veseli! Lip pozdrav, Vaša Zorka.