Zastupnik u Europskom par­lamentu i potpredsjednik Ids-a Valter Flego reagirao je u petak, 29. maja na konferenciji za novinare u Puli na odluku austrijske vlade da Hrvatsku ne uvrsti na popis sigurnih zemalj za putova­nja svojih gradjanov ocijeniv­ši je neeuropskom i diskriminatornom, javlja Hina.

BRUXELLES/ZAGREB/ BEČ — „Naša zemlja ima jed­nu od najboljih epidemiolo­ških slik u cijeloj Europi i svitu, iz dana u dan približava se statu­su korona-free zemlje, ali ne nalazi se na popisu sigurnih zemalj u ki bi austrijski gradja­ni proveli svoje ljetne odmore od sredine junija, ča smatram nepojmljivim“, rekao je Flego. Ocijenio je da odluka austrij­ske vlade „jednostavno nije u europskom duhu — diskrimin­a­torna je, nimalo solidarna i ne­logična“.

S jedne strane, istaknuo je, Europska komisija predlaže rekordno veliki proračun za spas europskoga gospodarstva, a s druge strane države članice medjusobno jedna drugu sabo­tiraju i postavljaju si preprike.

„Ne smimo dopustiti poli­ti­ziranje turističke sezone. Zna se kade je mjesto politiki, a ka­de nije“, poručio je Flego. O tom problemu je zajedno s dv­oje slovenskih kolegov zastupnikov — Irenom Joveva i Klemenom Grošeljom dopisom obavijestio Europsku komisiju tr očekuje hitnu reakci­ju nje predsjednice Ursule von der Layen. Dopis je poslan i predsjedniku Vlade Plenkovi­ću, ministru unutarnjih poslov Božinoviću tr ministru turizma Cappelliju.

Ids-ov saborski zastupnik Emil Daus rekao je da „…nam tu­ri­stički sektor poslidnjih ljet na ljeto donosi već od deset mi­lijardi eurov prihoda, od kih se do tretine ostvaruje u Istri. U turizmu je zaposleno gotovo osam posto naših gradjanov, a on čini 36% ukupnoga izvoza.“

„Sama pojava koronavirusa pokazala je koliko je zapravo turizam ćutljiv na bilo kakovu nestabilnost i promjene u o­kr­uženju. Baš zato, sigurnost mora biti trajni prioritet svih zemalj ke želju predstavljati faktor na turističkoj karti Europe“, poručio je Daus. Prijateljem iz Austrije, ki činu već od 10 posto dolaskov tr „slo­vu kao izuzetno dragi i poželjni gosti“ poručio je kako se je Hr­vatska znala nositi s virusom tr da je cijelo vrime bila korak ispred njega.

„Zato se zaista ufam da ćedu naše inicijative kako u Hrvat­skoj tako u Europskom parlamentu uroditi plodom tr da će se odluka austrijske vlade čim prije izminiti kako bi se Hrvat­ska i Slovenija zasluženo na­š­le na popisu zemalj u ki austrijski državljani moru provesti svoj ljetni odmor bez ote­ža­noga povratka u matičnu ze­mlju”, istaknuo je Daus.

(ur.)

Kategorije