Govoračica Zelenih za na­rodne grupe u Austriji Olga Voglauer je u svojem govoru u Nacionalnom vijeću prilikom debate o budžetu potribovala povišenje podupiranja za narodne grupe. To da je za brojne manjinske organi­zacije egzistencijalno važno.

BEČ — Način zahadjanja s etničkom šarolikošću je vizitna karta Austrije u inozemstvu, je naglasila Olga Voglauer. Za šest priznatih narodnih grup je savezno podupiranje neophodno potribno za obdržanje školstva, medijev i kulturnoga djelova­nja. Razvitak austrijskoga identiteta se zrcali u opstanku na­rodnih grup, a Austrija se je u svojem Državnom ugovoru zadužila za to, je rekla Voglauer.

Podupiranje za narodne gru­pe se u prošlih 25 ljet nije povišilo. I u proračunu za 2020. ljeto je opet budžetirano istih slabih četire milijuni eurov za svih šest narodnosti. Ali po­tribni bi bili dodatni četiri milijuni, da bi došli na nivo ki bi odgovarao stanju pred 25 ljet, je rekla govoračica Zelenih za narodne grupe Olga Voglauer.

Uza to je potriban vlašći fond za financiranje štampe i kulture narodnih grup, kako se je zapisalo u koalicijski ugovor, je rekla koruška Slovenka i bi­o­seljakinja iz južne Koruške O. Voglauer. Takaj potribuje automatsko prilagodjenje subve­n­cije inflaciji zato da se ne triba, da se ne mora svako ljeto nanovič diskutirati. Jur u ljetni miseci ćedu početi pregovori o prora­čunu, budžetu za 2021. .

Za tekuće ljeto 2020. u dr­žavnom proračunu, budžetu je predvi­djeno 3.969.000 E za manjinske posle u Austriji. Cilj je uz ostalo da se podupiranje narodnih grup modernizira i usmiri prema budućnosti kroz investicije u digitalizaciju. „Uz investicije npr. u obavljenje p­u­tev u javnoj službi u virtualnom prostoru. Izričit je naš cilj, da u budućnosti ciljano podupira­mo i žene i mladinu. Uza to ide i zato, da se osigura obrazovna ponuda i manjinski je­zi­ki, takorekuć od čuvarnice do sveučilišća“ je rekla Voglauer.

Po četvrtljeću financijskoga gladjenja da je krajnja dob da opet otvaraju perspektive za budućnost. Uza to da triba od­štetiti djelovanje pripadnikov narodnih grup, ča se sada oba­vlja počasno, dakle bez plaće. „Svaki euro je dobra investicija — i za austrijski identitet u kulturnoj mnogostrukosti a tim i dugotrajno ulaganje u noseće stupe i temeljne vridnosti Austrije“ rekla je parl. ­zastupnica Voglauer.

(uredn.)

Kategorije