Austrijski gradjani od sredine junija nećedu već morati nositi maske u škola, trgovi­na i u turizmu potom kad je broj aktivnih slučajev zaraze koronavirusom u zemlji pao ispod 650, objavila je u petak, 29. maja Austrijska savezna vlada. Austrija je bi­la med prvimi europskimi ze­mljami ke su upeljale obvezu nošenja maskov, posegnuvši za tom mjerom početkom a­prila u nastojanju da spriči širenje pandemije Covida-19. Iako će ta mjera biti znatno ublažena od sredine junija, ona neće biti čisto ukinuta.

BEČ — Maske ćedu i dalje tribati nositi putniki u javnom prijevozu, frizeri i konobari, tr ćedu se maske takaj morati no­siti tijekom javnih dogadjanj na ki je nemoguće držati mini­malnu udaljenost od jednoga metra. „Skinut ćemo maske k­o­rak po korak“, rekao je na kon­ferenciji za medije kancelar Se­bastian Kurz istaknuvši da no­va faza podrazumiva „manje pr­avila, a već individualne odgovornosti“.

„Na pravom smo putu“, is­taknuo je Kurz ukazujući na činjenicu da je dnevni broj zarazov koronavirusom zadnjih nekoliko tajedan ispod 50. No­va politika nošenja maskov sa­mo je jedan korak u austrijski postupni napori povratka u normalan život.
Hoteli i fitnes dvorane otvo­reni su u petak, potom kad su prethodnih tajedan ponovno o­tvorene trgovine, škole i res­t­o­rani.

(uredn.)

Kategorije