Hrvatska tradicijska muzika, jačenje s dicom, kao i suradnja škole i muzeja bile su teme daljnje izobrazbe posebno za hrvatske učiteljice i učitelje, i pravoda na hrvatskom jeziku, s docenticami Magdalenom Miočić i Tamarom Kisovar Ivanda ke su kao gosti Pedagoške visoke škole Gradišća na osnovi Erasmus-programa doputovale s partnerskoga Sveučilišća u Zadru.
VELIKI BORIŠTOF — Još pred Vazmi, 13. aprila (14.00-18.30) strefili su se kolegice i kolegi u Novoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu. Čuli su opširno predavanje o hrvatskoj tradicijskoj muziki s puno živih muzičkih primjerov, a skupno su i veseljem jačili i zavježbali lipe dalmatinske jačke. Cilji priredbe su bili upoznanje napjevov različitih regijov s posebnim naglaskom na upoznanju folklora Dalmacije, upoznanje klapske pjesme kao specifičan način pjevanja, upoznanje metodičkoga pristupa djelu s dičjom klapom kao i predstavljenje osnovov muzejske pedagogije i upoznavanje različitih muzejskih projektov.
Daljnje predavanje kao i djelaonicu na hrvatskom jeziku je držala docentica za muzički odgoj Magdalena Miočić 15. aprila na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu posebno za studentice i studente hrvatskoga tečaja i skupa s njimi. Po zanimljivom predavanju su svi skupa s velikim veseljem jačili lipe dalmatinske jačke i zavježbali još tomu i korake dalmatinskoga tanca. A pri djelaonici za „samo nimškogovoreće“ studente i studentice je kao posebna atrakcija uz oduševljeni aplauz s nekoliko jačak (po prvi put na Pedagoškoj visokoj školi!) nastupila sridnjogradišćanska Klapa Staro vino pod peljanjem Ferija Fellingera.
(Anita Jugović-Čenar)

Kategorije