Povodom svojega prvoga službenoga pohoda Austriji i Beču u funkciji ministrice vanjskih i europskih poslov Republike Hrvatske, prof. dr. Vesne Pusić sastala se je u Hrvatskom centru u Beču i sa zastupniki gradišćanskohrvatskih organizacijov i udrugov. Ovi su i predložili katalog mogućih točak za bolju suradnju. Hrvatski centar je ministrici Pusić predao prvi nacrt za projekt Hrvatskoga odnosno dvojezičnoga školskoga sustava za Beč na bazi privatne škole i u obliku javne zaklade.

 

BEČ — Kako je ministrica Pusić rekla za novinare po ovom razgovoru sa zastupniki gradišćanskohrvatskih društav o organizacijov „…razgovor bio je jako zanimljiv i potriban za suradnju i dobar odnos med Hrvatskom i Austrijom. Uglavno smo razgovarali o nacrtu novele Zakona o narodni grupa, ki će regulirati položaj narodnih grup u Austriji, tako i gradišćanskih Hrvatov“. Ministrica Pusić je doznala da se ovi zastupniki hrvatskih udrugov najvećim dijelom nikako ne slažu s predloženim nacrtom, jer u njemu vidu „pogoršanje a ne poboljšanje dosadašnjega statusa, a čemu je onda potriban novi zakon“.

 

Hrvatska ministrica je rekla, da je jedna od temov razgovorov s austrijskim ministrom vanjskih poslov Michaelom Spindeleggerom i predsjednicom Parlamenta Barbarom Prammer bilo i očuvanje prava gradišćanskih Hrvatov u Austriji. Vesna Pusić je razgovarala i s Fritzom Neugebauerom, drugim predsjednikom Nacionalnoga vijeća Republike Austrije i predsjednikom Parlamentarnoga odbora za EU pitanja.

 

U Hrvatskom centru su ministricu Pusić informirali i o tom, da bi gradišćanski Hrvati tribali imati koristi od sve boljih bilateralnih odnosev i suradnje med Austrijom i Hrvatskom. U vezi s tim su predali katalog predlogov i argumentaciju o koristi gradišćanskih Hrvatov u pogledu na bilateralnu suradnju izmedju RH i RA:

 1. Hrvatska tribala bi informirati zastupnike zdola navedenih organizacijov o naredni službeni i djelatni posjeti Republiki Austriji
 2. Posebno se to tiče i Mvpei ali i svih ostalih ministarstav Republike Hrvatske
 3. Predlog, da u delegaciji Mvpei i drugih ministarstav bude uvijek i dotični stručnjak iz redov gradišćanskih Hrvatov.
 4. Prelog da uvijek ima dotičnih stručnjakov iz redov gradišćanskih Hrvatov i u austrijskoj delegaciji, ka službeno pohadja Hrvatsku.
 5. Hrvatska bi se tribala služiti gradišćanskih Hrvatov u stručni razgovori s partneri u Austriji, kako na političkoj i diplomatskoj  a takaj i na činovničkoj razini.
 6. Molba da RH riješi nasljedstvo Sfrj u pogledu na Austrijski Državni Ugovor iz 1955. U svezi s tim RH tribala bi voditi posebnu brigu o hrvatskoj nacionalnoj manjini u Austriji.
 7. Molba da materijalnu pripomoć hrvatskoj nacionalnoj manjini u Austriji (kako i u drugi zemlja) ide u redovni budžet Sabora ods. Vlade RH
 8. Potribna je viša podrška u suradnji s hrvatskimi institucijami u RH 
 9. Molba za tretiranje gradišćanskohrvatskih studentov i školarov pri studija u RH kao domaće a ne kao strance.

 

Sudioniki gradišćanskohrvatskih udrugov (po alfabetu, pt):

 • Ivo Domnanović (dopredsjednik Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču)
 • Mihael Hirschler (predsjednik Hrvatskoga akadem. kluba)
 • Stanko Horvat (predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću) 
 • Tibor Jugović (predsjednik Hrvatskoga centra u Beču)
 • don Branko Kornfeind (predsjednik Društva za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov) 
 • Gabriela Novak-Karall (glavna tajnica Hrvatskoga centra)
 • Petar Tyran (Kurator Hrvatskoga centra)
 • Karin Vukman-Artner (novoimenovana nadzornica za dvojezično školstvo u Gradišću)
 • Martin Živković (direktor Dvojezične savezne gimnazije u Borti, Gradišće).

 

(uredn.)

 

 

Kategorije

Slike