UZLOP — Ovoljetni tamburaški bal Tamburice Uzlop u Čelajevom malinu, subotu, 20. novembra je stao u znaku „vrimeplova“ (Zeitreise) i opet bio jako zahtjevan pothvat, i u muzičkom i u glumačkom a pred svimi i plesnom pogledu.

Tamburica Uzlop je u medjuvrimenu jur duga ljeta institucija u selu. Mogli bi ju zvati i tamburaškom školom, kazališnom djelaonicom, zabavnom tvornicom, institut za infotainment, kulturnom inicijativom, filmskim studijom i mnogo drugo. Partijska politika Tamburici Uzlop nije mogla naškoditi — ubrnuto je: člani ove grupe su svenek uticali i na politiku i su pokazali, da društveni život, da seoska zajednica a ne na zadnje i Hrvatstvo u ovom selu na Poljanci stoji daleko iznad svake (partijske) politike. Gdo ima Sinovce, Broaske (Robice), Mihanove (Krupiće) i sve ostale more puljiti i vaditi iz punoga škafa. Produkti su pak kazališne igre, mjuzikli, filmi, turneje po cijelom svitu — a pak i tamburaški bali. Ali ni ovi nisu obični i jednostavni! Svako ljeto druga tema, posebni stil i styling. Ljetos je Mirko Sinovac u maski klauna peljao kroz vrime. U vrimeplovu — zato kad su ure išle ponajzad i su pri tom, kad bižu prefriško — su još već kasnile.

 

>> Galerija