Cindrofac Gerhard Steier je 19. septembra svečevao svoj 60. rodjendan. Dugoljetni SP-načelnik u Cindrofu a ka­šnje pak zastupnik Socijaldemokratske stranke u Naci­onalnom vijeću od 2002. do 2008. ljeta a potom pak zastupnik u Zemaljskom sabo­ru a pak od 2010. do 2015. ljeta 5 ljet dugo 1. predsjednik Gradišćanskoga sabo­ra. Potom kad je gradiš­ćan­ski Spö po zemaljski izbori lani sastavio vladu sku­pa s FP-om Gerhard Steier je de­mo­n­strativno istupio iz So­ci­jal­demokratske stranke i od­on­­da je nezavisni zastupnik bez stranke u Saboru.

CINDROF — Gerhard Steier je po maturi na gimnaziji u Željeznu studirao germanistiku i se je jur rano angažirao u zemaljskoj socijaldemokrat­skoj stranki u koj je pak kao načelnik naslijedio dugoljetn­o­ga SP-načelnika u Cindrofu, Waltera Priora, s kim ga je vezalo i usko prijateljstvo. Steier, otac dvoje kćere je Priora pak naslijedio kao predsjednik Ze­maljskoga sabora. U toj funk­ciji je Steiera lani naslijedio Rasporčan Kristijan Iledić, a kao načelnik u Cindrofu je G. Steiera naslijedio Rainer Porić.

Gerhard Steier je još kao predsjednik Sabora štentao i odugovlačio konstituiranje n­o­voga Zemaljskoga sabora, jer je dao pregledati podiljenje ne­kih mandatov. G. Steier je lani oštro kritizirao svoju dosadaš­nju stranku, ka je išla u koaliciju s FP-om. Za njega ova koalicija nije „ekspe­riment“, i ni­kako nije dobar za Gr­adišće i zbog toga je istupio iz svoje d­o­sadašnje politi­čke domovine, Socijaldemokratske stranke, Spö-a:

G. Steier, je bio u str­anki 30 ljet dugo aktivan u različni fu­n­kcija i svenek su ga podupirali ljudi — kao predsjednika Spö-a u kotaru Željezno i načelnika o­pćine Cindrof, predsjednika Vodovodnoga saveza sjeverno Gradišće i zastupnika u Nacionalnom vijeću, a pak je pet ljet dugo bio predsjednik Zemalj­skoga sabora. Kako je prilikom svojega istupa iz stranke naglasio, da već nije bio nomi­niran za funkciju predsjednika njega „u srcu ne boli“ i to da nima posla s njegovim mišlje­njem o ovoj koalicji.

Gerhard Steier je bio i član hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu a njega odlikuje dobro poznavanje ne samo nimškoga nego i hrvatskoga jezika. To za njegovu generaciju u Cindrofu već nije po sebi razumljivo a još manje med njegovimi tadašnjimi političkimi pri­sta­ša­mi istomišljeniki. Zbog njegovoga izraženoga jezika su mu se neki još i rugali.
Najsrdačnije čestitamo i že­ljimo sve najbolje u njegovom političkom, društvenom i pri­vat­nom životu. Živio!

(uredn.)

Kategorije