VELIKI BORIŠTOF — Kulturna zadruga (Kuga) je održala svoju redovitu generalnu sjednicu 23. septembra. Dogovorili su se o budućem programu KUGE, ka ljetos svečuje 30. obljetnicu postojanja. Kuga u Velikom Borištofu je počela svoje djelovanje u bivšoj staroj školi, ka je bila u vlasničtvu fare. Glavni princip Kuge je svenek bilo gajenje većjezičnosti, je za Hrvatski radio ORF-a Gradišće naglasila predsjednica dr. Gerlinda Stern-Pauer i da ćedu ubuduće još jače animirati mladinu na suradnju u KUGI. „Hrvatski jezik da je važan stup u djelovanju KUGE. Svisno nudimo hrvatske priredbe, ali i većjezične i samo nimške priredbe, kade je i pozdrav na hrvatskom jeziku. Priredbe neka zrcalu šarolikost regije i neka budu za sve generacije“ je rekla Gerlinda Stern-Pauer i je nadodala kako da su „ustanovili, da je ponekad program zastaran, tako da ćedu se u posebnoj klauzuri premisliti novi i atraktivniji koncept“, a kanu i uvezati već mladinu, tako da bi mladja generacija mogla postepeno preuzeti peljačtvo KUGE.
 
KUGA za kljetu pripravlja dvojezičan mjuzikl »Hair — vlasi« s glumci svih generacijov iz okolice. Jur da su uključeni mladi ljudi kao glumci i muzičari. Pod peljanjem mr. Jelke Zeichmann-Kočiš i mr. Joca Vlašića se momentano djela na konceptu mjuzikla, na uloga i teksti. Kao prvi dio svečevanja 30. jubileja su početkom septembra pozvali na Croatisadu pod geslom „Kuga na putu“ (HN su o tom pisale, nap. ur.). 24. novembra slijedi svetačni akt s političari i jubilarnim programom.
 

Kategorije