Jur kad su petak, 27. augusta prvi hodočasniki stigli u Celje, se je zadnja grupa vjernikov isti dan u šesti navečer otpravila na put: Klimpušci, ki su ljeto dan dugo čuvali pilj »Putujuće Celjanske Marije«, su štartali u maloj grupi da bi u štafeti u 24 ura stigli do Celja. Po ideji Bernharda Karalla je ukupno 50 ljudi u neprekinutoj trki nosilo ovu štatuu do Celja, kade su ju po ulazu pred večernjom mašom stavili na mjesto pred novim oltarom. Nedilju su ju pri vičernji predali Hrvatskoj katoličanskoj misiji Am Hof u Beču, kade ćedu ju svetačno primiti nedilju, 5. septembra (11.00) i ju čuvati do 27. marca.

CELJE — U štajerskom marijanskom svetišću Celje je nedilju, 29. augusta završilo 87. hrvatsko shodišće. Glavni celebrant pri velikoj maši je bio dezignirani biškup dr. Egidije Živković. Sv. mašu je oblikovala fara Klimpuh, ka je i čuvala ljetodan dugo kip »Putujuće Celjanske Marije«.

Kategorije