Povodom prijema predsjedni­ce Republike Hrvatske, 24. julija i »Dana ot­v­ore­nih vr­at« za iseljenike i hrvat­ske ma­njinske zajednice K­o­linda Gra­bar-Kitarović pohvalila je golem (jako velik) napor ča ga Hrvati di­ljem svita činu kako bi sačuvali nacionalni identitet i p­o­vezanost s domovinom kroz znanstvene ustanove, različne folklorne i kulturne udr­u­ge i zajednice tr zaklade, ča­sopise i novine, ali i ulogu Katoličanske crikve ka je os­nivala župe u svi veći zajednica Hrvatov.

ZAGREB — „Moramo ko­n­a­čno shvatiti da nam je za na­rodni i državni opstanak važan svaki naš človik i tomu triba sve podrediti. Ujedno, isto ta­ko, moramo sve učiniti da Hrvati opstanu i ostanu u Bosni i Hercegovini kao ravnopravni dionik nje razvitka i europske razvojne perspektive“, rekla je predsjednica Grabar-Kitarović i istaknula da tomu segmentu državne politike triba, zajedno s demografskom obnovom, dati najviši prioritet. Ističući pomoć i ulogu iseljenikov tije­kom Domovinskoga boja i du­gu povijest iseljavanja Hrva­tov, rekla je kako činjenica da je „cijela jedna Hrvatska u svi­tu“, iako bolna, predstavlja izazov i poticaj državnoj politiki, ak­a­demskoj zajednici i hrvatskomu društvu da se ta veliki potencijal stavi u funkciju dobro­biti Hrvatske. „Iako radosna i ponosna zbog ovoga susreta s vami, dan­as sam pomalo i sjet­na jer ov dogadjaj ujedno govori o bolnoj sudbini mnogih Hrvatov ki su stoljeća životnu sigurnost, sriću, uspjeh, a sve donedavno i slobodu morali iskati izvan domovine“, rekla je hrvatska Predsjednica. Dodala je kako nima ništa pri­ro­d­nije od toga da Hrvatska, uz Bosnu i Hercegovinu, kao ma­tična dr­žava hrvatskoga naro­da, iz­gradnji odnosev sa svojim ise­ljeničtvom, povjeri najveću po­litičku važnost.

Po obraćanju Predsjednice uslijedio je prigodan kulturno-umjetnički program, u kom su sudjelovali predstavniki iseljene Hrvatske i hrvatskih ma­nji­nskih zajednic, a predsjednica Republike dodilila je i diplome studentom Ljetne ško­le hrvatskoga jezika Sveučiliš­ća u Zagrebu.

(uredn.)

Kategorije

Slike