Kada su u Austriji u maju o. lj. uslijed popušćanja mjerov protiv širenja koronavirusa ponovo otvoreni restorani i kafići, Grad Beč najavio je zanimljivu inicijativu. Svim domaćinstvam u austrijskoj metropoli — njih 950.000 — uručit će vaučere u vridnosti od 25 eurov za one s jednim članom ili 50 eurov za one s već članov. Ti vaučeri ćedu se do kraja septembra o. lj. moći iskoristiti u ugostitelj­ski objekti u gradu.

BEČ — Svrha ove inicijative pružanje je potpore bečkim u­gostiteljem ki su posebno pogodjeni krizom ku je izazvao koronavirus. Ona bi im tribala olakšati ponovno pokretanje poslovanja po karanteni tr is­tovrimeno Bečankam i Bečanom vratiti dio kvalitete života ku su imali prije mjerov za­tvaranja.

Sada je 15. junija uspost­a­vljena i internetska stranica www.wienergastrogutschein.at. Onde se svi bečki ugostitelji moru jednostavno prijaviti za sudjelovanje u ovoj inicijativi, a gradjanke i gradjani onde m­oru saznati u ki restorani i kafići ćedu moći iskoristiti svo­je vaučere (bone).

„Jur u prvih nekoliko uri pri­javilo se je prik 350 poduzeć! To pokazuje velik interes ugostiteljev. Još se prikupljaju pri­jave, a jur je poslano 950.000 vaučerov poštom“, izjavili su bečki gradonačelnik Michael Ludwig i član bečkoga grad­skoga poglavarstva za financije Peter Hanke.

Bečka gospodarska komora kao partner ove inicijative je svim bečkim ugostiteljem pr­o­slijedila informacije o prijavi kao i plakate kimi oni svojim gostom moru skrenuti pozornost na to da prihvaćaju bone.