Gdo se dobro ponaša prema lilijam, onomu ćedu cvas­ti na rahlom, sunčanom i čuvanom mjestu kroz cijelo ljeto, i to med majem i augustušem.  Lilijam škodi sa­mo žarko podnevno sunce.

U staroj Grčkoj je lilija bila posvećena božici Heri, kr­a­ljici ne­ba i ženi Zeusa, patroni hištva i potom­stva. Pokidob da je lilija bi­la kćer boga Zeusa i smrtne žene Al­k­mene, je Zeus kanio, da lilija po­stane besmrtna. I tako je kanio, da lilija pije mliko od prsi njegove žene Here. Dokle je Hera spala su joj liliju položili na prsi. Kumaj se je ona bila napila nekoliko kap­ljic mlika, se je mliko proljalo po cijelom svemiru ter je nastala Mlična staza. Od jedne kapljice, ka je spala na Zemlju, je na Zemlji zrasla bijela lilija.

Prema Bibliji je vazmena lilija rasla u Getsemanskom vrtu, u kom je Judaš izdao Jezuša. Bijela lilija je prema legendi niknula na mjestu, kade su Jezuševe suze i pot u njego­vi poslidnji hipci žitka kapali na tla. Prema drugoj legendi su i u paradižomu niknule lilije. Kad je Bog Adama i Evu prognao iz paradižoma, se je Eva plakala, ar joj je bilo žao, da je jila jabuku od stabla, ko joj je bilo prepovidano. Jako se je pokajala. Iz nje suz su pak u paradižomu izniknule lilije.

U kršćanskoj ikonografiji je Divica Marija mnogokrat  prikazana lilijom, ka simbolizira nje nekrivičnost i divičan­stvo. Na jedni slika Arkandjeo Gabrijel Divici Mariji daje liliju. Na drugi slika sveci nosu vaze pune bijelih lilijov Mariji i Ditetu Jezušu za dar.

I u marijanski jačka, se Marija čudakrat prispodablja s lilijom, da bi se ukazalo na to, da je ona izibrana i prez griha prijeta. Neka legenda veli, da je tri dane po pokopu Divice Ma­rija u nje grobu namjesto nje smrtnoga tijela ostao samo ve­ličanstven buket lilijov.

Bijele lilije su zvana toga i simbol lipote, sriće, besmrtnosti i spasa. Lilija prlje nije falila ni na piri/veselji, ar simbolizira ljubljenoga zaručnjaka i ljubljene zaručnje. U staroj Grčkoj i u Rimu je zaručnja na piru imala korunu spletenu od lilijov i pšeničnoga klasja. To je bio si­m­bol za plodnost.

Lilija nima pravih lje­kovitih svojstav, ali postojalo je mišljenje, da su ona magična, zbog čega je nastalo tisuće receptov za kreme u vezi s liječenjem mehurićev na usnica, čišćenje ranov, opeklin i čirjakov.

Sanje o lilija na protuliće su ljudi tumačili kot sriću, us­pjeh u žitku i pirovanje. Sanje o lilija u zimi su tumačili kot smrt bliske peršone u familiji. Drugo od različnih vjerovanj veli, da je človik odsudjen zbog kaznenoga djela bio nekriv, ako je po njegovoj smrti na grobu zrasla lilija. Gdo se kani čuvati od zlih duhov, si u svojem vrtu mora zasaditi lilije.

(Agnjica Schuster)

Kategorije