Ptice danas nimaju zubi, iako su je koč imale. Umjesto zu­bi, one danas hasnuju svoj kljun i mišićavi želudac, da bi si samlile hranu, ku su po­že­rale. Znanstveniki su izvidili da su ptice jur pred 116-imi milijoni ljeti „izgubile“ zube. Fosilni ostatki potvrdjuju, da su neke ptice imale kljun u najprnjem, a zube u zadnjem dijelu ust. S vrimenom je kljun preuzeo i zadnji dio ust, i ta­ko su pticam skrsnuli zubi.

Ali one u svoji geni i danas još imaju sposobnost za razvitak zubi. Današnje ptice sa svojim kljunom kljuvaju za hranom. Da bi mogle razviti ta praktični alat, su morale napustiti svoje zubalo. Svoj kljun danas hasnuju od kljuvanja do otvaranja orihov i različnoga simenja. Ona ga hasnuju i kot oružje i za iz­dje­livanje gnjazda. Odvisno od toga, kako one gibaju kljun, ga hasnuju i za komunikaciju. Kad si ptica brusi gornji dio kljuna, je to znak da je zadovoljna. To najvoli djelati pred spalom. Kad ona zaklikne klj­u­nom, kad koga vidi, ga po­zdra­vlja. Kad ne­prestano cvrku­će, je uznemirena, i onda je po­tribno pojti joj s puta. Kad kljun riba na čem, ona od­re­djuje svoj te­ritorij. Ptice, ke su interesirane na čem, ma­šu glavom go­ri i doli.

Kategorije