Iznutra su vene črljene kot krv, a nam kroz kožu izgledaju plavo. Krv je črljena zbog hemoglobina, ki je odgovoran da nosi kisik u črljena krvna zrnca. Hemoglobin more apsorbirati mnogo plavoga svitla, a s druge strani reflektirati mnogo črljenoga svitla. Apsorbirati znači primiti, a reflektirati znači odbiti, ne primiti.

Vene za razliku od arterijov nosu krv, u koj nije čuda kisika, za toliko već ugljičnoga dioksida. To istovrimeno znači, da vene reflektiraju manje črljenoga svitla od okolnoga mesa. Vene zbog manje kisika u krvi izgledaju plavije. Dužičko črljeno svitlo se apsorbira, a kratko i plavo svitlo na­še oči raziznaju prlje nego je apsorbirano. Vene nam se či­nu plave, ar u sebi nosu krv s ugljičnim dioksidom. Čim diblja je vena, tim plavije nam izgleda.

Kad se vene jače vidu kod ljudi svitle kože, se je govorilo za nje da imaju „plavu krv“. Gdo ima plavu krv, je bio aristokrat. Aristokrati ni­su bili kafecki, ar nisu tribali djelati vani na suncu. Njeva koža je svenek bila svitla i zato su se njeve plave vene bolje vidile.

Kategorije