Ča je od farnika u Pandrofu i Novom Selu, desetnika mr. Branka Kornfeinda bilo predvidjeno kao slavlje prilikom njegove jubilarne 17.500 Božje službe, ku je služio u svojoj „karijeri“ kao duhovnik si je zato pozvao Kolo-Slavuj, neočekano je nastala silna demonstracija solidarnosti s Brankom u vezi s teškimi napadi na njega.


GRADIŠĆE — Medijski izvješćaji o navodni Kornfeindovi prekršaji u vjeronauku i OŠ Novo Selo, Pandrof i Bijelo Selo su izazvali val solidarnosti s farnikom. Kako se je pokazalo, narod najvećom većinom ne vjeruje u ta predbacivanja pojedincev i je zato glasno jasno izrazio svoju solidarnost s B. Kornfeindom nedilju, 27. februara pred mašom u Pandrofu. Kolo-Slavuj je jačio »Hrvatsku mašu«.

 

>> Galerija