Hrvatsko štamparsko društvo a posebno i uredničtvo Hrvatskih novin za zadovoljstvom prima vist, da su narodne grupe u Austriji zabilježene u koalicijskom ugovuru dezignirane tirkizno-zelene savezne vlade na čelu sa Sebastianom Kurzom i Wernerom Koglerom.

Posebno ovde triba očito zahvaliti i dvim gradišćanskim zastupnikom u Nacionalnom vijeću, Nikiju Berlakoviću i Kristofu Cariću od nove Narodne stranke kao i koruškoj Slovenki i novoj parlamentarki Olgi Voglauer od Zelenih.

Ča točno znači „nova kodifikacija ustavnopravnih odredab k narodnim grupam — uz ostalo i …priznavanje manjinskomu školstvu, manjinskim jezikom i topografi (…)“ kao i „priznavanje suvrimenonomu povišenju podupiranja narodnih grup i osiguravanje potpore za medije uz vlastiti nastavak budžeta (jedna publikacija po narodnoj grupi)“… će se još pokazati.

Sada triba zasukati rukave da ove namjere na papiru i sami i uz pripomoć politike i političarov ispunimo i sa sadržajem. U pogledu na Hrvatske novine sada počinje pojačano zalaganje za nastavak neovisnosti i samostalnost i da ne bude preveć intervencijov izvana, ke bi onemogućile političku nadstranačnost i društvenopolitičku neovisnost ovoga našega jedinoga svitovnoga tajednika.

Sutra, subotu, 4. januara će se glavni urednik Hrvatskih novin, Petar Tyran, u Vrbi u južnoj Koruškoj sastati sa zastupniki centralnih slovenskih organizacijov i uredničtva Novic, da razmatruju mogućnosti daljnjega postupanja u osiguravanju izlaženja i Hrvatskih novin i slovenskoga tajednika Novice.

Cilj je takaj da bi se u najkraćem vrimenu koncenterirale snage i unutar gradišćanskih Hrvatov, da bi se ova namjera čim prije ostvarila. Poalzimo od temljne svote od kih 450.000 d0 500.000 Eurov godišnje, kimi bi se moglo — polag današnjih uvjetov i na temelju aktualnih kolektivnih ugovorov — postignuti ov cilj. U svrhu realiziranja ovoga cilja Hrvatsko štamparsko društvo je jur počelo znatno proširiti krug zainteresiranih i angažiranih ličnosti, ki, je cilj zntano ojačanje, temeljna obnova i financijska samostalnost Hrvatskih novin a ki su i voljni se zato i zalagati. Svrha ovoga kruga je da se stalno proširuje i da savki pojedinac polag svojh mogućnosti ulaže svoje snage i da tim djelotvorno doprinese opstanku, aktualiziranju, moderniziranju i daljnjemu razvitku Hrvatskih novin.

Uredničtvo Hrvatskih novin petak, 3. januara 2020.

Kategorije