U Požunu (Bratislavi) je dodiljena »Hviezdoslavova nagrada«, najveća nagrada ku Slovaki dodiljuju stranomu književnom prevoditelju sa svojega jezika, a drugi put u povijesti te ugledne nagrade laureat je hrvatski prevoditelj — i to Ludwig Bauer. To je Veliko priznanje hrvatskoj prijevodnoj književnosti.
POŽUN — Ludwig Bauer (* 1941.), književnik, urednik, prevoditelj jedan je od najuglednijih hrvatskih romanopiscev, označen kao najsnažnije i najinventivnije pero suvrimenoga povijesnoga romana, tr je kao takov prepoznat i u inozemstvu, a vrlo je cijenjen i prevodjen upravo u Slovačkoj.
Uz deset romanov za odrasle, Bauer je i autor mnogih bestselerov za dicu, kako su »Parnjača Colombina«, »Dokaz da je Zemlja okrugla«, »Ronilac bisera«, »Istina o gusarskom kapetanu Karvasu«, »Vještica Liza Hainburška«, »Vila Zelenog jezera«, »Morski igrokazi«, »Bajkoviti igrokazi« i dr. Med njegovimi knjigami za dicu posebno su popularne »Poliglot i pas« i »Tri medvjeda i gitara«, jedan od najveć objavljivanih lektirnih naslovov u poslidnji dvoji desetljeći.
Bauer povrimeno prevodi sa slavenskih i drugih jezikov, a posebno su zapaženi njegovi prijevodi iz slovačke i češke književnosti. Objavljivao je i prepjeve s nimškoga, a od prijevoda s engleskoga jezika vridi spomenuti prijevode Jamesa Joycea — o komu smo stoprv prik L. Bauera saznali da je pisao i povidajke — tr Oscara Wildea, komu se Bauer upravo vraća. Pozornost zaslužuju i njegovi prijevodi Hansa Christiana Andersena, kao i prijevodi hrvatskih autorov na engleski jezik.
Bauerovo prevodilačko djelo u cjelini uživa veliki ugled, a neposredan je povod za dodjelu te nagrade bila njegova antologija slovačke poezije »Crna violina«, objavljena u izdanju sisačke Aure i Društva slovačko-hrvatskoga prijateljstva.
U Slovačkoj akademiji znanosti tom je prilikom održan i poseban slavistički skup posvećen književnom i prevodilačkom djelu L. Bauera. Na skupu su govorili docent dr. Adam Bžoch, ravnatelj Akademijinoga Zavoda za svitsku književnost, bauerologinja dr. Lidija Dujić, docent slavističke katedre u Trnavi dr. Igor Hochel i slovački slavist i dopisni član Hazu dr. Ján Jankovič, ki je naglasio kako je Bauerova antologija slovačke poezije najveći doprinos medjusobnim kulturnim odnosem od vrimena preporoditeljev, medjusobnih prijatelja, Ljudevita Gaja i L’udovita Štúra.           (NG)

Kategorije