ŽELJEZNO — U vezi s upeljanjem centralne mature na austrijski sridnji škola je Hrvatsko kulturno društvo sada reagiralo na pismo savezne ministrice za podučavanje, umjetnost i kulturu Klaudije Schmidt. To je javila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće. Polag riči predsjednika ddr. Stanka Horvata Hkd odbija predlog ministarstva, polag koga se pismena matura u hrvatskom jeziku omogući ministarskom odredbom, a ne zakonom. Kako je naglasio Horvat, imaju gradišćanski Hrvati jako čemerno iskustvo s tim, da se njeva prava ne zapišu izričito u zakon, nego da odvisu od odredbe ministra ili kancelara.
U slučaju dvojezičnih seoskih tablic da su Hrvati 45 ljet dugo čekali na to, da se publicira odgovarajuća odredba, a to u ovom slučaju ne kanu. Zvana toga da svaki ministar more po svojoj volji odredbu zaključiti ili ukinuti, ča znači, da takovo rješenje stoji na čuda slabiji noga nego ako je garantirano zakonom, je rekao Horvat. Hkd se u školskom pitanju i uz pomoć profesorice hrvatskoga jezika mr. Angelike Kornfeind bori za već hrvatskoga na škola. Upeljanje centralne standardizirane mature je predvidjeno za 2013. ljeto.                    (uredn.)

Kategorije