Stiglo se do polovice ciklusa pripravljanja financijskoga okvira madjarsko-hrvatskih (INTERREG) natječajev sljedećega, zajedničkoga proračunskoga razdoblja EU izmed 2021.-27. ljeta. Cilj toga djela je stvoriti uvjete za efikasan, zajednički razvoj koristeći se analizom dosadašnjih iskustav, detaljnimi istraživanji, odnosno potkripiti temeljnimi mirenji realne potrebe i mogućnosti. Ulog je velik, jer za ostvarivanje prikgraničnih projektov kako sada stvari stoju u ovom razdoblju stoji na raspolaganju 60 milijuni eurov.

BUDIMPEŠTA/ZAGREB – U septembru 2019. ljeta pokrenut je dvoljetni, monumentalni projekt pod imenom CB -Joint Strategy, HUHR/1902/3.1.1/000, s ciljem definiranja najvažnijih prioritetov zajedničkoga madjarsko-hrvatskoga razvojnoga programa u sljedećem proračunskom ciklusu Europske unije. Na kraju toga vrlo složenoga procesa rodit će se dokument ki će biti koristan za obadvi strane i u ki se uključuju predstavniki vladinih institucijov, lokalne jedinice, tr stručnjaki s područja teritorijalnoga razvoja i poduzetničkoga sektora. Na pripravi i izradi strateškoga dokumenta djela Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Pannon zač je odobreno 290.000 €.

U prvoj fazi se čini analiza trenutačnoga stanja i razmatranje iskustav dosadašnjih dvih madjarsko-hrvatskih INTERREG programskih razdobljev. Prikupljanje podatkov se je vršilo osobno i elektroničkim putem. Mnogi ispitaniki su ispunili i vratili sastavljeni online anketni listić iz pograničnih županijov. Na madjarskoj strani održane su do sada tri, dokle na hrvatskoj četire djelaonice s velikim brojem sudionikov i u sljedeći gradi: Pečuhu, Kaposvaru i Zalaegerszegu, odnosno Osijeku, Virovitici, Koprivnici i Čakovcu. Med uzvaniki su bili ključni dioniki lokalnoga gospodarstva i politike ki imaju točne i vjerodostojne informacije iz prve ruke o prioriteti i obavljanju budućih zadatkov. Paralelno s tim pripravljena je studija uticaja o rezultati prethodnoga ciklusa INTERREG projektov, separirajući rezultate od ostalih razvojnih projektov ki su paralelno trenutno u fazi provedbe.

Zajednički projekti su bili vrlo raznoliki: razvoj biciklističkih cest, adaptacija spomenikov, razminiranje i zničenje eksplozivnih naprav ki su ostali još iz domovinskoga boja u pograničnoj zoni, edukacijski programi, sportske i kulturne manifestacije. Konačni cilj je sastavljanje zajedničke razvojne strategije ka je u skladu s nacionalnimi razvojnimi cilji obadvih držav.

Kategorije