Od 19. 11. do 26. 11. o. lj. boravilo je 16 školaric i školarov iz Rijeke skupa sa svojimi profesoricami Nadom Križan i Marinom Frlan-Jugo u Željeznom i u manje ili već udaljeni seli. To je rezultat dugoljetne suradnje i školske razmjene Savezne gimnazije Željezno s Osnovnom školom Fran Franković iz Rijeke (Hrvatska).

 

ŽELJEZNO/RIJEKA —  Kako svenek je cijeli tajedan ove školske razmjene stao pod jednim geslom, tako su se Željezanci ov put odlučili za temu „Gizdavi Dunaj“, za rijeku ka povezuje Austriju s Hrvatskom. Gusti program, za ki je  bila odgovorna profesorica hrvatskoga jezika Sabina Nagy, počeo je dobrodošlicom sa strane voditeljice škole Karin Rojacz-Pichler. Veljek prvi dan su školarice i školari hrvatskoga 4.F razreda držali referate o Dunaju, upoznali goste s vokabularom o toj rijeki i napravili kviz o Dunaju i o Austriji. Za sve to su se intenzivno pripremili na hrvatskoj nastavi. U rodni seli su dica načinila anketu, pri koj su istraživala ča ljudi uopće znaju o Dunaju. Pitali su npr. kako dug je Dunaj, kroz koliko zemalj teče, kade izvire i kade se uliva, ča ljudi asociraju na pojam „Dunaj“, ki glavni varoši na Dunaju ležu, itd. Doživljaji pri anketi i rezultati prezentirali su se pomoću plakatov u školi.

 

Prof. Petra Szmolyan-Lehenbauer je držala englesku uru s naslovom „Our Legendary Danube“, a prof. Sanja Abramović-Pelzelmayer obradila je s dicom legende o Dunaju i poticala školare da odglumu legende po svojoj interpretaciji.

 

Po sebi razumljivo da su Riječani morali i viditi Dunaj, a to na izleti u Beč, kade su čuda-ča čuli — takaj i o dunajski hidroelektrani, Dunajskom otoku i kanalu, reguliranju, brodarstvu, o crikvi mornarov, o legendi „Donauweibchen“, o Straussu, itd. Naravno, dvorac Schönbrunn i zoološki vrt nisu smili faliti. Po želji gostov pokazali su im naši gostoprimci i poznati i obljubljeni sajam „Christkindlmarkt“, ki se je posebno vidio gostom.

 

Profesorici Sabrini Rastović se je ča ugodalo s čim nijedan nije bio računao: uspila je tancati valcer s dicom. Pak je još i mladi hrvatski virtuoz Ivan Graziani na svojoj violini oduševio publiku jednom od Mozartovih sonatov. Da bi se okružio program dica su s prof. Ingrid Hesselbach na likovnom odgoju kreativno namoljala svoje putovanje Dunajem.

 

Školske razmjene s projekti su dobra metoda za školarice i školare kako bi naučili strani jezik i se upoznali sa stranom kulturom i mentaliteom. Pritom se dici nudja mogućnost interdisciplinarno djelati u tīmu. Dica se moraju prilagoditi novim situacijam, ča nije svenek lako, ali i to se tribaju naučiti u životu. Tribaju preuzeti odgovornost ne samo za sebe nego i za tudjega človika.

 

(sn)

Kategorije