U Budyśinu kod Łuzičkih Sorbov u Nimškoj su održali jesenski seminar Mladine europskih narodnosti (Men/ Jev) s naslovom Youth Leader. Četire dane dugo su mladi manjinci na temu dobrovoljno djelovanje izminjivali iskustva i sudjelivali pri tečaji i djelatni grupa kod Łužičkih Sorbov (Lausitzer Sorben) u istočnoj Nimškoj.

 

BUDYŚIN — Cilj ljetošnjega Men-Youth Leader Seminara je bio, da se izdjelaju strategije za motivaciju i participaciju mladih u dobrovoljni društvi. I ovput su opet sudjelovali i gradišćanski Hrvati iz redov Hrvatskoga akademskoga kluba. Uza to je jedna djelatna grupa sudjelovala sa sorpskim radijom i televizijom i je tako dostala uvid u djelo manjinskih medijov. Pri seminaru su održali sjednicu centralnoga odbora pri koj su primili novoga člana u organizaciju.

 

Nadalje su odobrili dvi rezolucije — o brojidbi Aromunov u Albaniji, Srbiji, republiki Makedoniji i Rumunjskoj, kao i o demonstracija protiv Romov u Bulgariji.

 

Gradišćanske Hrvate su zastupali Sonja Horvat, Lukas Kornfeind i Marko Pajrić od Hrvatskoga akademskoga kluba u Beču.

(uredn.)

Kategorije