Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske primio je u nastu­p­ni posjet veleposlanika Ma­dj­ar­ske u Republiki Hrvatskoj NJ. E. Csabu Demcsáka.

ZAGREB — Na sastanku su se državni tajnik i veleposlanik suglasili kako izmed dvi države i dvih narodov postoju vrlo ra­­zvijeni i prijateljski odnosi, če­mu značajno pridonosu obadvi nacionalne manjine — hrvatska u Madjarskoj i madjarska u Hr­vatskoj, ke su izvrsno integrirane u društvo tr uživaju vrlo visoku razinu manjinskih prav.

Zaključeno je da je Medjuvladin mišoviti odbor za zašći­tu nacionalnih manjin izmed Hrvatske i Madjarske odličan okvir za nastavak zajedničkoga djela na razvijanju odnosev i pružanje još snažnije potpore očuvanju nacionalnoga identi­teta Hrvatov u Madjarskoj i Ma­djarov u Hrvatskoj, osobito d­o­­datnim ulaganjem u obrazova­nje, prije svega učenje jezika, tr razvijanje prometne povez­a­nosti izmed dvih držav.

(CroExpress, hrvatiizvanrh)

Kategorije