Europska komisija u srijedu je predložila novi Pakt o migraciji i azilu ki predvidja no­vi fleksibilniji mehanizam solidarnosti med članicami i ki omogućava onim članicam ke ne želju primati azilante da daju svoj doprinos tako da ćedu preuzeti obvezu vraćanja nelegalnih migrantov i izbiglic.

BRUXELLES — Novi mehanizam solidarnosti triba u­peljati pravičniji pristup sus­tavu azila, ki će održavati različite izazove zbog različitoga zemljopisnoga položaja i osigurati da svi pridonosu kroz solidarnost tako da teret pri­hvata nereguliranih dolaskov ne snosi samo jedna zemlja članica nego EU u cjelini, navodi Komisija.

Europska unija jur ljeta du­g­o pokušava prominiti svoju politiku azila po velikom prilivu migrantov 2015. i 2016. ljeta. 

Raniji prijedlog Komisije za reformu Dublinske uredbe iz maja 2016. nije prošao zbog protivljenja dijela zemalj članic obvezujućim kvotam za raspodjelu izbiglic.

Komisija je tada predložila upeljanje automatskoga meha­nizma raspodjele tražiteljev azila po zemlja članica u slu­čaji kada u vanjski članica na­glo poraste broj izbiglic.

Tim prijedlogom se je željilo olakšati teret s kim se su­o­čavaju južne članice EU-a Italija i Grčka u ke izbiglice prvo ulazu. Prijedlog je naišao na žestok otpor u neki članica, posebice u Poljskoj, Madjarskoj i Slovačkoj.

Po novom prijedlogu i Ursule von der Leyen, zemlje čla­nice ke ne želju primati azilante, moć ćedu snositi dio tereta tako ča ćedu na sebe pr­e­uzeti vraćanje nelegalnih mig­rantov u zemlje iz kih su došli.

(Politika plus/Hina)

Kategorije