Skoro točno pred 20 ljet (1. julija 2000. ljeta) su u Gradišću postavili prve dvojezi­č­ne seoske tablice. Hrvatski centar u Beču prili­kom ulične fešte 25. septe­m­­bra je st­a­vio vidljiv znak s pogledom na ovu 20. obljetnicu. To se je slučajno poklapalo i s inicijativom Vije­ća Europa, po­lag ke se 26. septembra širom E­urope sv­e­čuje »Europski dan jezikov«: Uz nazočnost bečkih političarov i hrva­t­skih diplomatov otkrili su si­m­bolično seoske tab­lice BEČ-WIEN.

BEČ — Povodom ovoljetne, jur nekoliko ljet tradicionalne Ulične fešte ods. Hrvatskoga kiritofa u glavnom gradu Austrije, mladi aktivisti iz Hrvat­skoga centra uz nazočnost ličnosti iz politike i diplomacije — veleposlanik Republike Hrvatske u Beču Daniel Glunčić i kotarska predstojnica 4. bečkoga kotara Lea Halbwidl (SP) i zastupnik u zemaljskom sabo­ru Grada Beča Niki Kunrath (Z) su otkrili dvi dvojezične se­oske tablice BEČ-WIEN, si­m­bolično ispred zgrade u ulici Schwindgasse u koj Hrvatski centar na broju 14 ima svoje s­idišće i pred kom zgradom se je odvila i ljetošnja, samo jednodnevna ulična fešta — prem čemerne prognoze vrimena.

„Cilj je ovoga otkrivanja dv­ojezičnih seoskih tablic, da se diže poštivanje i priznanje svih jezikov i kulturov, da bu­de svisnija prednost poznavanja jezikov, da se podupira individualna većjezičnost i da ljudi u Europi budu motivirani da njev životni rok bude popra­ćen i učnjom jezikov. Pri tom neka bude očuvano bogato nasljedje, jerb kih 200 europskih jezikov“ — je rekla Lidija Novak iz kru­ga mladih aktivistov u Hrvat­skom centru u Beču. Pritom je naglasila, da „kanimo na simpatičan i privlačljiv način opet jednoč pojačano pokazati na većjezični i multikulturni Beč. Nadalje željimo se suprotstaviti monolingvizmu, samo je­d­nojezičnosti i ćemo pokazati opet jednoč na prednost po­zn­avanja jezikov i vladanje jeziki. Većjezičnost služi integraciji i je na vidljivu i primjetljivu korist mirovnomu suživljenju.“

„Prilikom otkrivanja ovih dvojezičnih seoskih odnosno gradskih tablic BEČ-WIEN i povodom »Dana europskih je­zikov« se pridružujemo brojnim akcijam u kih 45 zemalj širom Europe. Ovim povodom pok­a­zujemo na jezičnu i kulturnu mnogostrukost Europe i pozivamo na to, da aktivno podupiramo ovu većjezičnost“ je rekao Filip Hauck-Tyran, član Kuratorija Hrv. centra u Beču.

„U isti čas kanimo pokazati na to, da bi se u Beču tribao osigurati opstanak u Austrij­skom ustavu priznate i državnotvorne hrvatske narodne gr­­upe i u Beču. To bi se mo­g­lo postići dvojezičnim hrvatsko-nimškim školskim sustavom, skroz od čuvarnice do ispita zrelosti“ — je izjavila Lidija N­ovak iz kruga mladih aktivistic i aktivistov u Hrvatskom centru u Beču.

(uredn.)

Kategorije