Gradišćanski zemaljski arhiv je četvrtak, 26. i petak, 27. maja priredio vrlo zanimljiv simpozij o Gradišću med 1921. i 2011. ljetom. Četvrtak dopodne je stao u znaku gradišćanskih narodnih grup. Prvi referat je držao mr. Marin Berlaković, ki je govorio o identitetu odnosno identiteti gradišćanskih Hrvatov. Dr. Dieter Halwachs se je bavio romskim jezikom, a mr. Gerhard Baumgartner je govorio o gradišćanski Ugri.
ŽELJEZNO — Dvodnevni simpozij o Gradišću s temom „insich(t) & ansich(t) — Gradišće od 1921. do 2011. ljeta“ se je bavio i „Identitetom(i) gradišćanskih Hrvatov“ (mr. Marin Berlaković), „Vom ,Zigeuner(ischen)’ zum Rom(an)“ (dr. Dieter Halwachs) i „Die Identität(en) der burgenländischen Ungarn“ (mr. Gerhard Baumgartner). Nadalje su još referirali i Hans Gumprecht, Martin Krenn (o Haydnu i Lisztu u gradišćanskoj kulturnoj politiki), Sándor Békési, Michael Hess, Alexander Lass, Jakob Perschy, Hans Herdić, Ursula Mindler, Karin Sperl i Wolfgang Weisgram (o zlatnom gradišćanskom srcu).
Marin Berlaković je naglasio da se gradišćanski Hrvati uglavnom identificiraju prik jezika i kulture. Halwachs je rekao o gradišćanskom roman da su ga do 1980. ljet zatajali a od 1989. postaje glavnim znakom identifikacije i najprominentniji zastupnik nekoga manjinskoga jezika, ki je kad je postao književni jezik i dostao gramatiku, zastupan i na radiju i televiziji. Baumgartner je naglasio da je ugarski imao visok status još do 1970-ih ljet. (ur.)

Kategorije