U četvrtak, 3. maja se je no­vo konstituiralo Vijeće pub­li­ke Orf-a. Gremij, ki neka č­uva interese slušateljev i gl­edateljev Orf-a, se sastoji od ukupno 31 člana, ki zastupaju značajne društvene grupacije. Glas autotonih n­a­rodnih grup će u novom Vije­ću publike biti mag. Joži Bu­ranić od Hrvatskoga kulturnoga društva (Hkd) u kom vrši funkciju potpredsjednika za sridnje Gradišće. Buranić (50) je u toj funkciji n­aslijedio Karla Hanzla iz narodne grupe bečkih Čehov.

BEČ — 17 članov Vijeća publike nominira Savezna vlada na temelju predlogov od interesnih zajednic, a 13 savjetnikov dojde direktno iz organi­za­cijov kakove su to komore, Crikve i parlamentarne stranke. Perioda Vijeća publike du­ra četira ljeta dugo.
Pri sjednici svih Narodnosnih vijećev (Volksgruppenbei­räte) 5. aprila o. lj. zastupniki svih šestero vijećev su se priključili rezoluciji Orf-vijeća publike o dodatnoj televizij­skoj emisiji o narodni grupa. Pol ure dodatne emisije o na­rodni grupa u tajednu na Orf 2 ili Orf III je potribovanje narodnih grup, je rekao novi predsjednik hrvatskoga Narod­nosnoga vijeća (Volksgruppenbeirat), ddr. Stanko Horvat.

(uredn.)

Kategorije