Narodna stranka Gradišće u najnovije ima govorača za narodne grupe, Patrika Fazekasa. U izjavi za medije je u ovi dani potribovao brze korake za bolje podupiranje manjinskih jezikov. On tim reagira na aktualni izvješ­ćaj štručnjakov o realizaciji Europske čarte za regionalne i manjinske jezike u Austriji.

ŽELJEZNO — U zgora sp­o­menutom izvješćaju o regio­nalni i manjinski jeziki su usta­no­vi­li, da od 2012., kada su stru­čnjaki po zadnji put pogledali situaciju manjinskih jezikov u Austriji, državne oblasti nisu ostvarile tada predložene preporuke za poboljšanje i da se situacija ukupno nije minjala.

„Gradišće je u pogibelji da izgubi svoj identitet, a jezična i kulturna mnogovrsnost Gra­dišća da je ne samo obogaće­nje nego i šansa za mnoge mla­de ljude“, je izjavio zastupik u Zemaljskom saboru Patrik Fa­zekas. „Za daljnji opstanak je­zikov narodnih grup su potri­b­ne mjere u naobrazbi i forsira­nje većjezičnosti u čuvarnica, škola, visoki škola i sveučiliš­ći — i izvan Gradišća“, je izja­vio Patrik Fazekas.   

(uredn.)

Kategorije