Katoličanska crikva Koru­ške i zemaljske vlasti Koruške izdale su zaje­d­ničku izjavu vezano uz komemoraciju na Bleiburgu ka će se održati 12. maja o. ljeta, na kom će se i ovoga ljeta obilježiti par­ti­zanski pokolj zarobljenih vojnikov Ndh i civilov.
CELOVAC — Katoličanska crikva Koruške objavila je ka­ko se distancira od svih skupov desnih ekstremistov i fa­ši­stov u kontekstu prisjećanja na Bleiburg, javlja Austrijska katolička novinska agencija.

Dijeceza Gurk-Klagenfurt u priopćenju navodi da su organizatori komemoracije Katoličanska crikva Hrvatske tr Bleiburški počasni vod. Prosl­a­va sv. maše, ka se odvija na pri­vatnom posjedu, odvija se u skladu s kanonskim redom i poslidnjih ljet nije bilo uzroka za kritiziranje iste, stoji u pri­općenju.

Koruška crikva navodi kako su hrvatskoj Crikvi pismeno javili da se triba poduzeti nekoliko mjer. Jedna od njih je zabrana političkih govorov tijekom sv. maše, kao i nošenje političkih obilježjev, uniformov i prateže ka izgleda kao unifor­ma, pratež s inkriminirajućimi natpisi, zabrana podizanja šatora i štandov i točenja alkohola. U priopćenju se navodi da je poštivanje ovih pravil uvjet za buduće dostajanje pri­stanka za slavljenje sv. maše na ovoj komemoraciji. Takaj se napominje da se austrijski zakon odnosi na cijeli doga­djaj tr da ga se valja držati.

Sv. mašu na komemoraciji 12. maja peljat će zadarski na­­dbiškup Želimir Puljić.

(ur.)

Kategorije