Petar Tyran

Novu saveznu vladu, još već hrvatski Savjet za n­arodnu grupu, a najveć Hrvatsko štamparsko društvo čeka — uz sve ostalo — jako važna zadaća, ku bi tribalo čim prije rije­šiti dalekovidno i dugoročno. Sada, u ovom, ide isključivo za tiskane medije a u posebnom za budu­ć­nost Hrvatskih novin. Do­k­le su se krajem 1970-ih i po­čet­kom 1980-ih ljet tadašnji politički zastupniki dvih hrvat­skih logorov Ivan „John“ Mül­ler za Övp i Fric Robak za Spö ujedinili na političkoj ra­zini da bi svaki za sebe (Hkd i Prezidij) ali i skupa (Hrvat­sko štamparsko društvo kao izdavač Hrvatskih novin) n­ašli rješenje za dojduća lje­ta ustoličenjem „živih subv­en­cijov“ i o tom mogli uvjeriti zamaljske i savezne političare, takovoga političkoga kon­senza, sporazuma sada nima.

Jedno je jasno: svotom od 1,110.600 € godišnje za sva društva i organizacije gradiš­ćanskih Hrvatov već ne ide. To je premalo. Svi to znaju, ali nijedan nije u stanju to znatno povišiti uz jasnu političku volju. Črljenim se to nije ugodalo, niti črnim ne. A gdo bi to sada činio kod no­ve generacije tirkiznih i pla­vih, nikako nije jasno. Ča se u mnogi ljeti i desetljeći nije ugodalo prem svih dobrih i još boljih kontaktov svaki svo­joj frakciji, u budućnosti se čini još čuda teže, jer je na vl­adi čisto nova generacija ku triba stoprv „updateati“ ka to uopće još nije u pogledu na autohtone narodne grupe u Austriji — i im razložiti da ovo nima nikakove veze s m­i­granti i bigunci, a uopće ništ s integracijom.

A sa čelom na zidu stoju Hrvatske novine. Ako se u­kinu „žive subvencije“ to zna­či katastrofu za ove naše novine. A plakati za njimi kad ih već ne bude, je prekasno!   Situacija je sljedeća: ako već ne bi bilo rješenja sa „živom subvencijom“ dakle od Save­za i Zemlje Gradišće skupa plaćene osobe za Hrvatsko štamparsko društvo, ko ovu osobu pak stavlja na raspola­ganje Hrvatskim novinam kao glavnoga urednika, dak­le ako toga već ne bi bilo on­da polag današnje situacije ili će biti urednika i osoblja u uredu, ili će biti novin. Oba­dvoje nije moguće, jer zato nije dost pinez.

Iz iskustva znamo, da je rješenje za „živom subvencijom“ birokratski najbolje rje­šenje a sadržajno je to ionako najbolje, jer najsigurnije protiv različitih „intervencijov“. Na tom tribali bi djelati da tako ostane — uz znatno po­višenje dotacijov za tiskanje novin i za druga publicistička izdanja kao i za područje socijalnih medijov. Ako to ne bi išlo, triba usidriti manjinske novine (pred svim ovde ide za Hrvatske novine i slovenske Novice, ali i za tiskanice os­talih četirih narodnih grup)  onda triba novi zakon o mediji s posebnom pasusom za manjinske medije. To triba fi­nancijski riješiti po europski standardi, uz ostalo i di­za­njem svote analogno inflaciji.

Kategorije