Putničko pred svim i autobusno poduzeće Blagus je upeljalo svakodnevnu bus-liniju med Bečom i Zagrebom. Kako je rekao dugoljetni šef poduzeća, Poli Blagus st., za Hrvatski radio za jednu vožnju tribaju 4 ure i 20 minut. Tako da su brži od vlaka, a i cijena od 29 E da je konkurentna. Blagusevi autobusi se vozu i u druge grade Europe. Iz Beča se bus vozi svaki dan u 8.00 rano iz Vienna International Busterminala u 3. kotaru a najzad se vozi iz Zagrebačkoga autobusnoga kolodvora na isti dan u 3 otpodne.
Poduzeće Blagus je do sada uspješno peljalo bus-linije u Peštu, Prag, Požun i Beograd. Pred pet ljet su prosili za koncesiju u Zagrebu. „Jako teško je bilo, blokirali su nas, ne znam gdo“, veli Poli Blagus. Ali sada da su dostali dozvolu. (ured)

Kategorije