Kad koč u noći ne sklopimo oka, se drugi dan ćutimo kot da nas je povezao autobus. Kako bi se ćutili pak, ako dvi, tri noći po redu ne bi spali? Bi to uopće mogli izdržati? Potriboća za snom je genet­ski odredjena. Ve­ći­ni ljudi je potribno med 6 i 8 uri sna, da bi normalno mogli funkcioni­rati. Na­ža­lost je moderni ži­tak povezan s mnogo stresa, glavnoga uzročnika za ma­njak sna. Zato su mnogi ljudi nezispani. To znači, da nisu ni fit, a ni produktivni.

Kad imunski sistem nije u ravnoteži uzrokuje promjene raspo­loženja. Dokle spimo, naši moždjani predjeluju inform­a­cije dana i tako nam san pomaže da se moremo osloboditi emocionalnih problemov. Gdo dobro ne spi, on je me­n­talno labilan. Pro­ble­mi mu se činu gorji nego su zaistinu. O funkcioniranju človi­čjega organizma, komu fali potriban san, se još ne zna dost, ali stručnjaki imaju neke rezultate, ki opisuju efekte ne­prospanih noći. Kad jednu noć ne bi spali bi naše reakcije bile duplo tako dužičke, kod dvih noći bi teško sklapali rečenice. Bili bi nervoz­ni. Obetežali bi. Kad tri noći ne bi spali, bi nam pala tjelovna temperatura i počeli bi halucinirati.

Kategorije