Savjet za hrvatsku narodnu grupu je srijedu Saveznomu kancelarstvu u Beču predao svoju preporuku podiljenja subvencije za 2020. lj. Subvencija iznaša i ovput opet 1,11 milijuni eurov i će se razdiliti na 28 institucijov i društav. Od 24 savjetnikov je bilo 17 nazoči. Savjetniki su se pri sjednici u prostorija Saveznoga kancelarstva u Be­ču — po diskusiji i s jednim protuglasom (M. Wagner) — ujedinali na tradicionalno podiljenje, ko su pred tim jur bili dogovorili glavni igrači, ali i s malimi promjenami. Najveć izgubiti ćedu ov put Hrvatsko štamparsko društvo, Hrvatski centar u Beču i Tamburaška muzička ško­la jug. Najjače povišili su s­ub­venciju Mladoj inicijativi Mjenovo i Crikvi, a to za po­sebne projekte.

BEČ — Potpredsjednik Savjeta i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva, Stanko Horvat je glasovao za prepo­ruku, iako nije potpuno zadovoljan. On da bi za Hkd potribovao povišenje u toj mjeri u koj je društvo zgubilo živu subvenciju. Pokidob to u sadaš­njoj financijskoj situaciji ni­je bilo moguće su bili solidarni prema drugim — je rekao Hor­vat za Hrvatsku redakciju Orf-a.
Zbog toga su zaključili sko­ro isti budžet kao i lani s malimi promjenami, naime da će Crikva zbog svojega 60. jubileja dostati već pinez a Hrvat­sko štamparsko društvo, ko su u prošli dvi ljeti pojačano sub­vencionirali, će dostati manje pinez, je rekao Stanko Horvat.

Jednoglasnost vlada u tom, da je svota subvencije za na­­rodne grupe preniska. Svota se u prošlih 25 ljet nije povišila, zbog toga su svi Savjeti naro­d­nih grup sastavili rezoluciju u koj uz drugo potribuju podup­ljanje subvencije tr da se podupiranje mora dinamično pri­lagoditi inflaciji. Rezoluciju će­du predati saveznomu kance­larstvu s velikim očekivanjem, su rekli potpredsjednik Stanko Horvat i predsjednik hrvat­skoga Savjeta Martin Ivančić.

Zapravo da se svaki čudi toj činjenici, tako i ministri s ki­mi da su se pominali, je rekao Ivančić za Orf. Austrija da se mora zgledati ugovorov ke je potpisala, Čarte i svih drugih. Ne more reći „potpisali smo ali djelat nećemo ništ“, je naglasio Martin Ivančić. Stanko Horvat si u slučaju koalicije Narodne stranke sa Zelenimi očekuje, da bi se po prvi put po čuda ljeti moglo ča realizirati i za manjine.

Izvješćaj predsjednika i pot­predsjednika Savjeta sadržava i predvidjeno realiziranje skupnoga internetportala za prodavanje produktov različnih društav takozvani „CroShop“. Dva predloge su predali kancelarstvu, ko će si je do dojduće sjednice koncem janu­ara ili početkom februara pogledati i odlučiti jeli bi se mo­glo financirat iz posebnoga bu­džeta, je rekao Stanko Horvat.
Zbog minjanja savjetnika Crikve se kaže nesporazum. Crikva je naime u oktobru na­zvistila da Štefan Bubić st. već neće biti savjetnik i je nominirala Johanesa Štipšića kao nasljednika. Ali to postupanje polag zakona o narodni gru­pa nije moguće, je rekao Martin Ivančić, predsjednik Savje­ta za hrvatsku narodnu gru­pu. Savezno kancelarstvo je pri sjed­nici ustanovilo, da hrvat­ska narodna grupa jako dobro posluje sa svojom subvencijom. U prvoj polovici ljeta će izdjelati odredjene ugovore s pojedinimi društvi.   

(uredn.)

Kategorije

Slike