Gdo poduzame sve mjere opreza more eventualno prehladu i gripu zadržati za sebe i tako prepričiti da se drugi kotrigi familije ili kolegi i kolegice na djelatnom mjestu dobavu. Kad kašljamo ili kišemo kroz kapljice prenašamo virus putem zraka. Onda se ljudi u našoj blizini moru inficirati virusom. Kapljice, ke su spale na kakovu površinu, moru inficirati ljude, ki su pobadnuli te površine. Rješenje je u običnom prostom rupčacu. Kad kišemo ili kašljamo si moramo pokriti usta i nos. Na ta način ćemo prepričiti, da se infekt prenaša na druge. Jur dica se tribaju naučiti, da u svojem žepu imaju rupčac, koga ćedu hasnovati pri kašljanju.

 
Kad je gdo u našem domaćinstvu prehladjen, moramo već čistiti, osebujno daljinski upravljač (Fernsteuerung), telefon i šnolje na vrati. Umjesto da u kupaoni visi jedan skupni utrnjak, svaki kotrig obitelji neka ima vlašći ručnik.
 
Ako pojačano jimo sadje i povrće, to neće prepričiti prijenos virusa, ali će nam ojačati imunski sistem, a gripa ili prehlada će nam morebit brže projti.

Kategorije