Uzlopac Franjo Schruiff stariji je primio Zlatni zaslužni znak za osebujne zasluge za Republiku Austriju. Čašćen je za svoj angažman za okolišni svit u vezi s upeljanjem nove vrsti grojza u Austriji, i to takozvanu Biancu.

BEČ — Uzlopac ekonomski  savjetnik Franjo Schruiff st. je petak, 26. novembra u Ministarstvu za život  primio Zlatni zaslužni znak za osebujne zasluge za Republiku Austriju. Dekret dodiljuje Savezni predsjednik Heinz Fischer.

Franjo Schruiff čašćen je za svoj angažman za okolišni svit u vezi s upeljanjem nove vrsti grojza u Austriji. Vinar Franjo Schruiff (70) si je 1987. ljeta dosta teško i protiv različnih otporov shodio dozvolu da posadi novu vrst grojza, takozvanu Biancu, ka je rezultat uzgajanja vrsti Villard Blac i Bouvier. Schruiff se je zanimao za vrsti grojza, ka se moru uzgajati bez čuda kemičkih sredstav. Početkom 80.-ih ljet je dočuo, da na ugarskom sveučilišću u Kecskemétu uzgajaju nove vrsti grojza. Ovo je bilo rezistentno prema različnim betegom i gnjiloći. Prem dosta velikih poteškoć importiranja grojza iz Ugarske u Austriju se je Franji Schruiffu ugodalo, da posadi na uzlopskom hataru 800 trsov vrsti Bianca. Polag odredbe Europske unije iz 1995. ljeta je vrst Bianca oficijelna i regularna vrst grojza u Gradišću.

Franjo Schruiff je posadio i daljnjih vrsti grojza i je 1990. ljeta stvorio mogućnost, da se na znanstvenoj razini izvidi, je li ove vrsti odgovaraju gradišćanskomu vinogradarstvu. Momentano vinogradarsko poduzeće Schruiff (otac Franjo i sin Erich) istraživa daljnjih šest rezistentnih vrsti grojza, ko ne triba puno kemijskih sredstav a tim znatno poboljšava ekonomski sistem u vinogradu a uza to jače čuva okolišni svit, pred svim i podzemnu vodu.

Franjo Schruiff je vrlo aktivan i u seoskoj zajednici, tako npr. je bio član predsjedničtva Raiffeisen skladišća, je utemeljio zajednicu „Silverius-vino“, je predsjednik urbarijalcev a je 2000. postao vitez vina „Balatonvin Csopak“. Stručni je bio predavač na obrtni škola u Niuzlju, Borti i u Željeznom.

         (uredn.)