Prilikom Europskoga dana jezikov su u Austriji po deveti put pozvali na različne priredbe. U centru je stala jezična šarolikost. Pedagoška visoka škola Gradišće je pokrenula akciju s naslovom „mriža pjesam“. U Austriji svaki dan govori oko 128.000 ljudi u jednom od ukupno sedam priznatih manjinskih jezikov, med njimi su i gradišćanskohrvatski i ugarski jezik.

BORTA/BEČ — U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti su 24. septembra svečevali »Dan jezikov« s europskim ručenjem. Nudili su različne tipične jiliše iz zemalj, čiji jeziki se podučavaju u školu. To su hrvatski, ugarski, engleski, francuski, španjolski, ruski i nimški jezik. Uza to su imali i latinsko jilo. Ovom akcijom su školari mogli upoznati kulturne posebnosti zemalj i se naučiti nove izraze, ar su sve jiliše popisali dvojezično, je rekao direktor Martin Živković.

U okviru »Duge noći jezikov 2010.« je Hrvatsko veleposlanstvo u Beču pozvalo u Hrvatski centar i je u suradnji s Ministarstvom za podučavanje, umjetnost i kulturu priredilo „Singen sie auf Kroatisch“. Pred brojnom, većinski ženskom publikom je glavna tajnica Centra, Gabriela Novak-Karall dala uvod naglašivši „kako vidimo je hrvatsko žensko, jer su ovde skoro samo žene, ali inače je obratno…“. Savjetnica za kulturu na Hrvatskom veleposlanstvu Ivana Karanušić je dala kratak pregled o proširenosti jezikov u Europi, a tajnica na Veleposlanstvu Katarina Dorkin-Križ je temi pristupila s muzičke strane. Nevenka Petković, profesorica hrvatskoga jezika je pak s publikom vježbala kratke hrvatske rečenice. Muzički je pijanistica Željka Caparin pratila ovu priredbu. (uredn.)

Kategorije