Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je da je austrijska vlada zabrinuta zbog nastanka nove balkanske migrantske rute i najavio da će peljati razgovore sa zemljami uz tu rutu. Austrijska vlada sastala se je nedilju, 27. ma­ja u Mauerbachu kade je razgovarala o aktualnoj situaciji u Austriji i širje, a tom prilikom upozoreno je na formiranje nove balkanske rute. Kurz je s tim u vezi istakao da Austrija neće dozvoliti da se ponovi situacija iz 2015. lj.

MAUERBACH — Kancelar Kurz je, u razgovoru s novi­nari, u već navratov naglasio da je broj dolaskov migrantov u Grčku ovo ljeto jur dostigao 18.000, ča je, kako je konstatirao, „vrlo, vrlo velika brojka“.

To je, u prispodobi s pro­š­lim ljetom rast od 150 posto, rekao je Kurz, dodajući da n­o­va ruta pelja prik Albanije, Čr­ne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije do zapadne Europe. Takaj je i najavio da će naj­prije s alba­n­skim premijerom Edijom Ra­mom, ki dolazi u pohod Beču, razgovarati da se migranti za­ustavu jur na vanjski granica izbigličke rute. „Radi se samo o pitanju volje“, smatra Kurz.

I vicekancelar Heinz-Christian Strache smatra da se mo­re sprovesti u djelo zatvaranje nove balkanske rute. „Ako to ne uspije onda će Austrija, uz pomoć ministarstav unutraš­njih poslov i obrane, svoju gr­a­nicu zatvoriti“, najavio je HC Strache. Na pitanje ki broj m­i­grantov će predstavljati kritičnu linuju po ki bi se prešlo na zatvaranje granice, čelniki au­strijske vlade nisu željili dati odgovor, ali tvrdu da ćedu uč­i­niti sve kako da se brojke iz 2015. ljeta ne ponovu.

Kurz veli, da trenutno sta­nje nije „alarmantno“. Minis­tar unutrašnjih poslov Herbert Kickl, prilikom nediljnoga do­laska u Mau­erbach na zasjed­a­nje vlade, rekao je da se kreta­nje migrantov detaljno prati i potvrdio da ćedu granice, ako bude potribno, biti zatvorene. Najavio je da će od pandiljka kontaktirati svoje kolege duž rute od Grčke do Slovenije.

(uredn.)

Kategorije

Slike