Hoće li Austrija biti nova obećana zemlja za hrvatske djelače — prem pogovaranja SPÖ-a?

Ovo ljeto će biti, kada je u pitanju Hgk — Županijska komora Osijek, biti ljeto suradnje s Austrijom. Naime, očekuje se cijeli redi zajedničkih aktivnosti. Prva je jur obavljena — zainteresirani go­­spodarstveniki, u organizaciji Komore, bili su u dvo­dnevnom posjetu Sajmu gr­a­diteljstva i opremanja Häusl­bauermesse ki je nedavno održan u Grazu. Osim to­ga, organiziran je i edukativni susret s odvjetničkim uredom Grilc/Vouk/Škof (iz Graza) o temi „Kako poslovati u Austriji“ tr pomoć i usluge pri upućivanju djelačev na privrimeno djelo u Austriju.

OSIJEK — „Austrija još ni­je omogućila za Hrvatsku, kao najmladju članicu EU-a, slobo­dan protok djelatne snage. Oni su vrlo rigorozni i poslodavce u Hrvatskoj ki djelaju ili plani­raju onde djelati valja osvistiti da postoji stroga pravna procedura. Pojednostavljeno, dje­lo na črno nije opcija, veli za Glas Slavonije Ivana Erak iz Odsjeka za medjunarodnu suradnju Županijske komore Osijek. O toj temi će se stoga organizirati i uzvratno predavanje u Osijeku.

Valja podsjetiti kako je Au­strija zadržala mogućnost prijelaznoga razdoblja u kom dr­ž­ave članice EU-a moru uvesti ograničenja za zapošljavanje hrvatskih djelačev. Rič je o m­o­delu »2 plus 3 plus 2« ljeta. Ovo ljeto u juliju istječe pet ljet restrikcije, no prema ocjenam aktualne političke klime u toj zemlji, čini se da će Austrija is­koristiti pravo na još dvoja lje­ta. Odnosno, do 2020. ljeta, ka­da ćedu na razini cijele Eu­rop­ske unije biti ukinute restri­kci­je za kretanje djelatne snage.

Prema jur objavljenim podatkom, od ulaska Hrvatske u EU već od 35 tisuće Hrvatov zatražilo je djelatne dozvole u Austriji. Procjena je da bi, ako se ipak ovo ljeto ukinu restrik­cije, Austrija mogla po Nim­škoj postati nova „obećana z­e­mlja“ za hrvatske iseljenike(?).

Inače, Austrija nije med pr­vih pet vanjskotrgovinskih pa­r­t­nerov najveće slavonske županije. Tvrtke, firme sa sidiš­ćem u Obž-u su u 2016. ljetu ostva­rile ukupnu robnu razmjenu u vridnosti od 340 milijuni kun (oko 45 milijuni E), s tim ča je udio uvoza 56 posto. Stoga je vridno nastojanje intenziviranja suradnje. Nastavak bi mo­gao biti nastupom na sajmu »Intervino« ki se u aprilu o. lj. održava u Celovcu (Klagen­fur­t). Hgk je prema Ministarstvu go­spodarstva za odobrenje sufinanciranja nominirao nekoliko desetaka projektov, jedan od njih je i nastup na tom sajmu.

„Ako prijedlog naše kuće bu­de prihvaćen, Županijska komora Osijek bit će organizator nastupa zainteresiranih hrvat­skih izlagačev na tom sajmu… No, kruna sezone mogao bi bi­ti još jedan nastup u Grazu. U oktobru se, naime, onde redovito održava »Dan Hrvatske u Grazu«.

Gospodarska je to prezen­ta­cija u Austriji ku organizira Hr­vatsko-austrijska trgovinska komora, uz nastup jedne od hrvatskih županijov. Ovo ljeto od strane domaćinov poziv je upućen upravo Osječko-baranj­skoj županiji s ponudom da predstavi svoje potencijale s naglaskom na turizam i gastr­o­nomiju.

„Tom prigodom inače bude organiziran i gospodarski fo­rum na kom sudjeluju i zainteresirani poslovni ljudi iz Au­strije. Ozbiljno smo razumili ta poziv i namjera nam je realizi­rati ga u suradnji sa Županijom osječko-baranjskom. U tom smiru su u ovi dani obavljeni i prvi konkretni razgovori“ otkriva Erak iz Odsjeka za me­djunarodnu suradnju Županij­ske komore Osijek. U medjuvrimenu utvrdjen je i datum o­v­oga dogadjanja — bit će to 3. X.

(SeeBiz/Glas Slavonije)

Tagovi: