Težišće nove dvoljetne periode Kuratorija, to je vrhovnoga peljačtva Hrvatskoga centra će biti ojačanje i optimiranje interne profesionalne strukture kao i koncentriranje na jezično pitanje i razmatranja o budućoj pravnoj situaciji narodnih manjin u Austriji a posebno i gradišćanskih Hrvatov u okviru predvidjenoga novoga Zakona o narodni grupa.

 

BEČ — Svoje redovito generalno spravišće je Hrvatski centar sa svojim sidišćem u Beču, u Schwindgasse 14 održao srijedu, 25. januara. U svojem izvješćaju o minuli dvoji ljeti je predsjednik mr. Tibor Jugović uz ostalo naglasio završna djela u vezi s centraškom bibliotekom »Ivan Rotter« i djelovanje u ponovno oživljenom Koordinacijskom odboru društav gradišćanskih Hrvatov.

 

Kao i svim ostalim hrvatskim društvam i organizacijam sve teže je u pogledu stalno uže i napetije financijske situacije. Ipak to centralno hrvatsko društvo u Beču — pod čijim krovom imaju jur duglje svoj dom ili su u novije vrime našli svoj dom i sidišće i brojna druga hrvatska društva i narodnosne inicijative — uz još veći angažman i uz optimiranje profesionalnih i volontarnih snag unutar Kuratorija i društva uopće kani ne samo držati nivo djelovanja, nego to želji po mogućnosti još poboljšati i proširiti.

 

Kako je rekao predsjednik mr. Tibor Jugović težišća djelovanja u dojdući dvoji ljeti ćedu biti (uz ostalo) — piše u izjavi Hrvatskoga centra:

  1. Razmatranja o jeziku
  2. Implementacija gradišćanskohrvatskoga u diskusiju o jeziku
  3. Razmatranja o budućoj pravnoj situaciji
  4. Izgradnja hrvatskoga odnosno bilingvalnoga školskoga sustava za Beč
  5. Suradnja s drugimi društvi  i organizacijami, pred svim u pogledu na djelovanje Koordinacijskoga odbora i na sinergije u vezi s nacrtom za Zakon o narodni grupa.

 

Polag riči Tibora Jugovića je i nadalje vrhovni cilj Hrvatskoga centra, da objedni sve pozitivne snage i inicijative pod skupnim krovom Hrvatskoga centra u Schwindgasse 14 u 4. bečkom kotaru. U pogledu na jezik je predsjednik mr. Tibor Jugović jasno naglasio, da uz pridržavanje, naravno, gradišćanskohrvatskoga idioma, čim već ljudi triba i u riči i pismu vladati i hrvatskim standardnim jezikom.

 

Unutar Kuratorija je došlo i do znatnoga pomladjenja. Dosadašnji Kuratorij je kao nove snage pridobio dva angažirane mlade kuratore, Mariju Kornfeind i Filipa Haucka.

 

Za potpredsjednika Kuratorija je ponovno odibran inž. Štefan Pauer, Mas, za blagajnika dipl. inž. Miroslav Cvar, za tajnika Petar Tyran a za daljnje kuratore mmr. dr. Branimir Brezović i mr. Ivo Domnanović.

(uredn.)

Kategorije