Hrvatsko društvo Unde priredilo je subotu, 28. januara svoj jur tradicionalni hrvatski bal u krčmi Koli. Ovo je bio u medjuvrimenu 15. po redu hrvatski bal u organizaciji Štefana Kolosara, ki je i glavni odgovorni i glava folklornoga društva Veseli Gradišćanci i je u medjuvrimenu postao i predsjednik županijske Hrvatske samouprave. Za otvaranje je pozvao folklorno društvo Gradišće iz Petrovoga Sela, ko ljetos slavi 60 ljet postojanja. Za zabavu je svirala Pinkica, takaj iz Petrovoga Sela.

 

UNDA — Hrvatski bal u Undi je bio 15. po redu, a kako je na Hrvatskom valu Orf-a naglasio organizator i predsjednik Kud-a Veseli Gradišćanci Pišta Kolosar bio je ovo prvi bal bez dima.

Pokidob u Ugarskoj od 1. januara već ne smu kuriti/pušiti u svi javni zgrada dakle i u svi restorani, kafići i krčma, je i ov hrvatski bal bio čisto bez dima. Ali to nije bila nikakova pripreka dobromu raspoloženju. Gdo je kanio kuriti je išao van pred dvoranu.

 

Folklorno društvo Gradišće iz Petrovoga Sela je otvorilo ovoljetni hrvatski bal Veselih Gradišćancev, koga je svojom nazočnošću uz druge počastila zastupnica Hrvatskoga veleposlanstva u Budimpešti gdja Silvija Malnar. Došli su gosti i iz nedalekoga Gerištofa i Fileža. Pinkica se je skrbila za ples i dobru štimungu a bogata je bila i tombola i večera iz kuhinje Marika-nénike.

(ur.)

Kategorije

Slike