Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« u Pandrofu slavi 52 ljeta postojanja

Tamburaško društvo »Ivan Vuković« iz Pandrofa je još 2019. predvidjalo svečevati 50. obljetnicu utemeljenja. Zbog pandemije su to morali odrinuti za skoro dvoja ljeta i su konačno prošli vikend na tri dane, 29., 30. i 31. oktobra, slavili svoj jubilej s trimi dobro posjećenimi koncerti u auli osnovne škole u domaćem Pandrofu. To znači da su po dvoljetnoj pauzi opet nastupili pred publikom. Jive Maszl jur već od 30 ljet dugo pelja ov tamburaški orkestar u Pandrofu, koga je bio utemeljio tadašnji farnik u Pandrofu Joško Palković.

Poljanci tribaju hitno „hrvatsku injekciju“ — HKD bi mogao imati cipivo

Morebit ne spektakularne, ali svakako pažnje vridne su promjene u peljačtvu Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Dokle se je djelovanje ovoga, po svojoj definiciji centralnoga i najvećega hrvatskoga društva u Gradišću, u zadnji ljeti sve već koncentriralo na sridnje Gradišće, bi se djelovanje sada opet moglo usredočiti i na sjeverno Gradišće, pred svim na Poljance. Ovde i dandanas još živi daleko najveći broj Hrvatov i Hrvatic, ovde ima daleko najveći broj novodoseljenih Hrvatov i Hrvatic iz različnih krajev Hrvatske kao i BiH. Ov potencijal, čini se barem, je neiskorišćen iz hrvatskoga gledišća.

HKD održao generalnu sjednicu u Trajštofu — i zaključio rezoluciju ORF-u

Nedilju, 31. oktobra, je Hrvatsko kulturno društvo (HKD) u Gradišću pozvalo na svoju generalnu sjednicu u hotel Wilhelminenhof u Trajštof, u sjeverno Gradišće. Med drugim je generalna sjednica jednoglasno odibrala i novo predsjedničtvo društva, u kom je ljetos došlo i do nekoliko odlaskov i promjenov.

Zvijezde za misec: Novembar

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Išćete novoga partnera? Pazite da se ne pre naglo zaljubite – moć rozeckih očaljev more biti jaka… Posao/uspjeh: Vaše ideje su za jednoga ili drugoga moguće pre kreativne – u budućnosti moru biti ali još važne za rješenje problemov! Zdravlje: U slučaju poteškoćev s želucom Vam more zdrava prehrana biti na pomoć.

Tagovi: