110 ljet NOVINE gradišćanskih Hrvatov (16)

Školsko pita­nje u novina II - Piše Nikola Benčić

U razdoblju od 1938. do 1942. novine već nisu mo­gle pisati o stvarni problemi školske situacije, jer su stajale pod cenzurom i ured Volkstumsstelle je pažljivim okom gledalo na svaki red u HN. U novina se natuknu problemi i one govoru nek za pažljive štitelje, na pr.: •) već u maju 1938. pišu, kao da bi bilo upo­zorenje, da će se učiteljska mje­sta popuniti samo učitelji u ke se moru zaufati, to znači čistka med učitelji manjinskih škol; •)) majkin dan se ne svečuje u materinskom jeziku; •) sru­še­nje peljačtva Hkd-a i postav­ljenje novoga s mladim Alojzom Bilišićem u ufanju da će biti pitom sluga nacionalsocija­lizma ali su se u tom prevarili; •) propagiraju se kulturne ve­čeri kao ravnoteža na pritisak; •) preimenovanje kalendara Naša domovina u Hrvatski kalendar; •) postavljenje tehni­čkih poteškoć kao prepriku za shodišće u Celje, ku su naši farniki/ljudi šikano zaobašli; •) porast broja hodočasnikov u Lovretu i Željezno; •) naglaša­vanje 1300 ljetnoga pokršćenja Hrvatov, slavskih apoštolov Ćirila i Metoda, kao i kralja Tomislava; •) op­širna rasprava pod naslovom „Narod­na škola“ u kom se veli: Da budu na ša dica za istinu na­ša, ne smidu nam se otudjiti.

»Orden Svetoga Martina u zlatu« Bandiću

Hrvatsko shodišće u Celju su početo od upeljanja skupnoga sh­odišća gradišćanskih Hrvatov 1923. ljeta održali sada jur po 88. put. Putuju­ća Celjanska Marija je od 1973. ljeta na putu med gra­dišćanskimi Hrvati u če­tiri država: Austriji, Če­škoj, Ma­djarskoj i Slovačkoj. Ov driveni kip, kopija Majke Ce­ljanske je dar hodočasnoga mjesta Celje dugoljetnomu organizatoru hrvatskih shodišćev Martinu Meršiću ml. prilikom 50-ljetnice skupnih shodišćev 1983. ljeta.