„Hrvatska snažnije se mora uključiti u suradnju južnih dr­žav članic Unij“

Koli­n­da Grabar-Kitarović je kao vrhovni šef hrvatske diplomacije najavila na Konferenciji veleposlanikov, generalnih konzulov i otprav­ni­kov poslov kako je nuž­no refor­mi­ranje diplomat­ske mri­že, ča uključuje popunu ne­kih pra­znin na geopolitičkoj kar­ti svita. 

Na DM potpisati za MinoritySafePack!

Na for­mular za pot­pisivanje morete dojti pu­tem stranice http://www.minority-safe­pack.eu na koj ćete najti veliki znak SIGN, ili direktno na https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/.

BEČ/DOLNJA PULJA —  Na Danu mladine od petka do nedilje, 8. do nedilje, 10. septembra postoji mogućnost potpisati za Mspi (Minority SafePack initiative), to je ini­ci­jativa gradjanov, za ku je po­tribno sabrati jedan milijun (1.000.000) potpisov da bi se Europska unija obavezno ba­vi­la temom „manjine“.

Tagovi: 

Europsko nebo iznad gradišćanskih Hrvatov se zaškuruje

Petar TyranNa našem nebu se kažu škuri oblaki. A s „na­šim“ je mišljeno gradišćansko a pred svim i gradišćanskohrvatsko nebo — za ko znamo da je ipak malo šir­je nego samo ono prik savez­ne zemlje Gradišće (Burgenland). Na jednu stranu Gradišće je kao cilj-1-područje od Europske unije primalo duga ljeta znatnu financijsku po­moć a zapravo su svi bili gla­sni zagovorniki EU, dokle su curili pinezi iz Bruxellesa. Sli­čno je i sa Češkom, Poljskom, Slovačkom i Madjarskom. A upravo dva iz ovoga kruga sa­da „vježbaju urotu“ protiv EU.

»4. Festival dunajske kulture«

Datum: 
sub, 09/16/2017 - 17:00

HRVATSKI JANDROF (16. i 17. septembar) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na »4. Festival dunajske kulture«

subotu, 16. IX. (17.00): folklorni zbor Ruthenia (SK); Lajta néptánc­egyesület (Ugarski Stari Gad), žen­ski zbor Devčata (SK), Kud Br­bir, Vinodolski (HR), Kud Koškani (HR), hrvatska zabava sa Željkom Krušlinom i Latino (19.00);

»4. Festival dunajske kulture«

Datum: 
ned, 09/17/2017 - 17:00

HRVATSKI JANDROF (16. i 17. septembar) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na »4. Festival dunajske kulture«

subotu, 16. IX. (17.00): folklorni zbor Ruthenia (SK); Lajta néptánc­egyesület (Ugarski Stari Gad), žen­ski zbor Devčata (SK), Kud Br­bir, Vinodolski (HR), Kud Koškani (HR), hrvatska zabava sa Željkom Krušlinom i Latino (19.00);

Ulična fešta & Hrvatski kiritof

Datum: 
sub, 09/16/2017 - 10:00

BEČ (15. i 16. septe­m­bar) — Ulična fešta & Hrvatski kiritof pred Hrvatskim centrom i unutra;

petak, 15. IX. (od 15.00); nastupaju: Josip Č., Hkud Naši običaji, Basbaritenori, Daj šta daš… (i drugi) kao i

subo­tu, 16. IX. (od 10.00): nastupaju: Klapa Ravnica, Fajkusz banda, Dubrovački kavaljeri… (i drugi);

Od starih žemalj moremo skuhati dobar jiliš

Hladilnik je pun. Jogurte u njem smo kupili u akciji. Sad je nijedan ne kani. Čim bude prekoraknut datum, do kada se držu, je moramo hititi. Svako ljeto se po cijelom svitu hitu 1,3 milijarde tone hra­ne, a to je jedna tretina svih širom svita produciranih životnih namirnic (Leben­s­mittel). U Europ­skoj uniji 89 milijoni tonov jila završava med smetljem, a to je pro­sječno 179 kilogramov po osobi. Ovo su horendni broji, ako pomislimo na to, da polag Ujedinjenih narodov 795 milijoni ljudi na svitu ni­ma dost hrane ili gladi. Da životne namirnice ne završavaju na pladnji gladnih ljudi, nego na smetlju, nije samo etički problem.  Tako se rasipuju i djelatna sna­ga, tlo, voda i druge rijetke resurse.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako uživati wellness doma?

Počinuti i obnoviti svoju du­šu i tijelo danas najbolje mo­remo u spa ili wellness centri. Ako pak za to nimamo lazno ili financijskih mogućnosti ili ako smo upravo odanle došli, kad smo u nekom takovom mjestu uživali svoj odmor, moremo iskusiti čar spa tretmana u vlašćem domu. Sve ča nam je potribno, je žarka želja za užitkom, malo fantazije i elementarne ingredije­n­cije: mor­ska sol, eterična ulja po izboru, maslinovo, sunčenično ili manduljično ulje, šćetica za tijelo, gu­ba pak friške ili suhe rasline po izboru za užitak u k­adi (Bade­wanne).

Tagovi: