Fenomen DANA MLADINE leži u solidarnosti i želji za druženjem

Petar TyranLjetošnji, 45. po redu Dan mladine — po 42 ljeti opet u sridnjogradišć­a­n­skoj Dolnjoj Pulji — je jasno pokazao i dokazao, da je po­jam mladina vrlo širok i da obuhvaća, barem kod gradi­š­ćan­skih Hrvatov, puno onih ki su odrasli s ovim najprvo jedno-, onda dvo- a konačno trodnevnom priredbom hrvat­ske mladine u Gradišću. Da neka priredba, ka je jur du­go pravi brend (Markenzeichen) jedne narodne grupe, narodnosti odnosno etničke manji­ne svoju aktualnost a tim i atraktivnost more konzervirati, a naravno i dalje razviti i u petom desetljeću otkada ju organizira Hrvatski aka­demski klub skupa s dotičnimi omladinskimi društvi i ostal­i­mi organizacijami u od­re­dje­nom selu — po uhod­a­nom ko­lu sjever-sredina-jug a takaj i prik državne granice na ma­djarskoj i slovačkoj strani — morebiti nije čudo, ali svakako vrlo je neobično.

Odbačena tužba Madjarske i Slovačke zbog migrantskih kvotov primanja

Sud EU-a je presudio da je Vijeće imalo pravo donijeti odluku o obveznim kvotami za raspodjelu sirijskih izbiglic iz Grčke i Italije. Sud EU-a odbacio je 6. septem­b­ra tužbu Madjarske i Slova­čke ku su te dvi zemlje podnijele zbog odluke Vijeća EU-a o privrimenom meha­ni­zmu obveznoga premješ­ća­nja tražiteljev azila.

Tagovi: 

Viktor Orbán uzvraća: Jesmo li savez slobodnih nacijov ili europsko carstvo?

Sud EU-a odbacio je tužbu Madjarske ka ne želi prihva­titi svoj dio migrantov ki su stigli u Europu, a nalaze se u Grčkoj i Italiji. Madjarska neće prominiti svoje protuimigrantsko stajališće potom kad je Europski sud pravde (Ecj) odbacio tužbu protiv sustava migrantskih kvotov, rekao je u petak, 8. septem­bra premijer Viktor Orbán. 

Palma pozvao Srbe u Austriji da glasaju za Slobodarsku stranku

Predsjednik Jedinstvene Sr­bije Dragan Marković Pa­l­ma pozvao je prošli tajedan sve Srbe u Austriji da na predstojeći parlamentarni iz­bori u Austriji 15. oktobra o. lj. glasaju za Slobodarsku stranku Austrije (Fpö).

BEOGRAD/BEČ — Marko­vić, ki je predsjednik poslani­čke grupe prijateljstva s Austrijom u Skupštini Srbije, isti­če da Slobodarska stranka, čiji je predsjednik Heinz Christian Strache, „podržava Srbiju na europskom purtu“, a da je pot­predsjednik Johann Gudenus koga je ugostio u Jagodini „jedini političar iz Europe ki je pokrenuo peticiju na internetu da Kosovo ne udje u Unesco“.

»Jesenki kaza­liš­ni festival«

Datum: 
ned, 09/17/2017 - 15:00

HRVATSKI ŽIDAN (17. septembar) — Igrokazačko društvo Židana poziva na »Jesenki kaza­liš­ni festival«;

sudjeluju Farkas Sándor Egylete Csepreg, Zsirai in­te­grált színház, dičja grupa Židanske zvjezdice, Igrokazačko društvo Hrvatski Židan, sudjeluju Židan­ski tamburaši;

nedilju, 17. IX. (15.00) u farskom domu.

Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku

Datum: 
ned, 09/17/2017 - 08:00

LOVRETA (16. i 17. septembar) — Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku;

subotu, 16. IX. (19.00) sv. maša s kanonikom To­mom Krojerom, potom ophod sa svićami;

nedilju, 17. IX. (8.00) jutarnja maša s rektorom bazilike p. Štefanom Vukićem, svetačna maša (10.00) s desetn. Željkom Odobašićem;

pobožnost (14.00) s vikarom Davidom Grandićem.