Ste znali? - Kako preobladati lijenost?

Fali nam energija i volja, da obavljamo svoje zadaće. Lije­ni smo. Znamda nismo dost motivirani, kad ne vidimo smisao za naše djelo. Smisao moremo najti s mudrimi ci­lji. Za to je potribna motivacija. Čim imamo cilje, je moramo povezati s pozitivnimi ćuti. Pozitivne ćuti nam jačaju vo­lju. Potribno je i vizualizirati svoje cilje. Vizualiziranje zn­a­či, da si predstavljamo scenu na kraju, kako smo dostignuli rezultat i kako smo srićni i olakoćeni.

Tagovi: 

Si željimo lip odmor ili lipi odmor?

Pridjevi imaju u hrvatskom jeziku uz rod (lip, lipa, lipo), jedninu i množinu (lip kip – lipi kipi) i deklinaciju. (N lip, G lipoga, D lipomu…) i morfološku mogućnost izre­ći odredjenost ili neodredje­nost. I u nimškom jeziku ra­z­likujemo odredjenost i neodredjenost: „ein guter Film — der gute Film“. Zato nas čudi, da mi gradišćanski Hr­vati većkrat mišamo ove dvi kategorije. Nije naime isto Velik brig je zasnigan. i Veliki brig je zasnigan. Postoji jasna razlika u ovi dvi rečenica. U prvoj rečenici je pridjev neodredjen (neki brig), a u drugoj je odredjen (jedan brig med već brigov).