KUGA bal — geslo „Ciao bella“

Datum: 
sub, 01/14/2017 - 20:30

VELIKI BORIŠTOF (14. januar) — 15. Kuga bal;

geslo „Ciao bella“;

 

otvaranje: Kuga-aktivisti, muzika Paxi;

črljeni bar: pijanist, u podrumu: DJ Jonathan Reiner, gag u polnoć: Kuga-aktivisti;

 

su­bota, 14. I. (20.30); ulaznina: 19/22 €, grupe od 10 osob 17 €;

rezervacije: tel. 02614/7001.

Sunday jam u Centru

Datum: 
ned, 01/15/2017 - 19:00

BEČ (15. januar) — Sunday jam u Centru;

 

svaku drugu nedilju u misecu (od 19.00), geslo „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/cami i instrumenti!“:

 

nedilja, 15. I. u Hrvatskom cent­ru, Schwindgasse 14

Pokušaj čestitanja u znanju da riči čuda puti ne pomažu: Ljubi za 60.

Petar Tyran

Gdo jur zna, koliko svega se more „natrpati“ u 60 ljet života? Činjenica je: čuda! Zavisi naravno od do­be kada gdo kade živi, kakova su vrimena. Mirna, burna — vesela, turobna — osamljena, društvena… Naravno, ovi­si i od naravi, karaktera dotičnoga človika, koliko je pripravan doživiti na koliko je „friži*) spreman“, će li „sve pre­živit?“ i koliko se „more mi­riti (smiriti)“ — kako jači Tedi Spa­l­ato u toj toliko ganutljivoj, dirljivoj jački.