Novi program ansambla Kolo-Slavuj vrhunsko umjetničko djelo u folkloru

Petar Tyran

Uminulih 45 ljet, od svo­jega osnivanja, folkl­or­ni ansambl gradiš­ća­n­skih Hrvatov Kolo-Slavuj se je posvetio vrhunskomu umjetničkomu djelovanju, istra­ži­v­anju i p­o­s­tavljanju na sce­nu kako doma­ćega tako i hrvat­skoga folklo­ra uopće. To mu se je i ugodalo — naravno svenek i ocj­e­njujući po dati prilika i mogućnosti, polag znanja i stepena is­traživa­nja. Ovako prošlih 45 ljet ovoga nadregionalnoga ansambla moremo gledati kao dugu i ši­roku cestu popločanu s broj­nimi izvanrednimi koreografijami, odličnimi muzičkimi sastavi i predivnimi muzički pr­od­ukcijami, najprvo kao LP-ploče a kasnije pak kao CD-jke. A sve to je Kolo-Salvuj re­dovito i s velikim uspjehom prikazivao na veći i manji i svetačni nastupi doma i po seli kao i u susjedni zemlja i država kao i drugi, izvan­eu­rop­ski kontinenti.

 

Kako mislu predsjednički kandidati o Balkanu?

Protukandidati za predsjednika: Norbert Hofer (Fpö) razumi težnju Republike Srpske prema samostalnosti, Van der Bellen (nazavisni) je protiv promjenov granica BiH.

BEČ/BANJA LUKA — Austrija 4. decembra bira predsje­d­nika izmed Aleksandera Van der Bellena, nezavisnoga kandidata i Norberta Hofera, kandidata Slobodarske stranke Austrije (Fpö). Dva kandidati su, izmed ostaloga, izrazili i svoje stave kada je posredi politička situacija u BiH, piše Dt. Welle.

Ana Šoretić čita ...

Datum: 
sri, 11/16/2016 - 19:00

BEČ (16. novembar) — Ana Šoretić čita iz svoje najnovije knji­ge pjesam i proze »Nicht wissen, woher man kommt. Reisen, entde­k­ken, begegnen. / Ne znati, oda­k­le smo. Putovati, otkriti, sastati se.«;

 

srijedu, 16. XI. (19.00) u Klavier­haus Förstl, 1., Bella­riastraße 4.

Tamburica Uzlop poziva na svoj »Tamburaški bal«

Datum: 
sub, 11/19/2016 - 20:00

UZLOP (19. novembar) — Tamburica Uzlop poziva na svoj »Tamburaški bal«, subotu, 19. XI. (20.00);

 

otvara Tamburica Uzlop, sviraju Paxi, presenećenje u polnoć;

 

tombola, Čelajev malin (organizatore bi veselilo, kad bi mo­gli pozdraviti čim već gostov u tradicionalnoj nošnji, ki s njimi svečuju, jaču i tancaju).