Predavanje o gradišćanski Hrvati u Osijeku

OSIJEK — Mr. Ivan Rončević, opunomoćeni učitelj za bosanski/hrvatski/srpski na Filozofsko-kulturno znanstve­nom fakultetu Slavističkoga instituta Bečkoga sveučilišća i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Masters studijska grupa Europske studije u Že­ljeznu kao i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Bachelor studijska grupa Medjunarodni gospodarski odnosi je skupa sa studenti i kolegicami kao i voditeljicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Milica Lukić po­sjetio Sveučilišće J. J. Stross­mayera u Osijeku, Filozofski fakultet.

 

SozialMarie — hrvatski projekt opet med najboljimi: »Zelena košarica«

„Uzor“ je bio med 15 najbo­ljih o čemu smo pisali negdje početkom ovoga ljeta. U Orf-Radio Kulturhausu u Beču su petak po 10. put d­o­dilili nagrade za socijalnu inovaci­ju imenom »SozialMarie«. Od 300 projektov iz Austrije, Ugarske, Češke, Slova­čke, Slovenije i Hrvatske je stručni žiri u predselekciji izibrao 33. Od tih su odlikovali 15 naj­boljih. Med dobitniki je i projekt iz Čakovca iz Hrvatske, i to „Zelena košarica za dobrobit zajednice“. Zato ponavljamo ov članak, a o Ko­šarici drugi put.

Tagovi: 

NATO i Rusija su opet upeljali „črljeni telefon“ iz Hladnoga boja

Ako je još negdo imao iluzije da izmed Rusije i Zapada ne bjesni novi hladni boj, ta ilu­zija nedilju, 3. maja je ras­pršena. Zapovidničtvo Nato-a objavilo je kako uspostavlja izravnu, zaštićenu telefon­sku vezu sa zapovidničtvom ruske vojske kom ćedu gene­rali Nato-saveza dizanjem slušalice biti spojeni sa zapovidniki vojske u Moskvi.

Športska fešta u Filežu

Datum: 
ned, 05/24/2015 - 21:00

FILEŽ (23., 24. i 25 maj) — Športska fešta,

 

subotu, 23. V. (21- 02.00) zabav s Chungam iz Pet­rovoga Sela;

 

nedilju 24. V. (21-04.00) Pinka Band i Magazin;

 

pandiljak, 25. V. darovanje krvi (od 9.00), pomašnica (10-14.00), objed, sve u dvorani za priredbe.

Športska fešta u Filežu

Datum: 
pon, 05/25/2015 - 09:00

FILEŽ (23., 24. i 25 maj) — Športska fešta,

 

subotu, 23. V. (21- 02.00) zabav s Chungam iz Pet­rovoga Sela;

nedilju 24. V. (21-04.00) Pinka Band i Magazin;

 

pandiljak, 25. V. darovanje krvi (od 9.00), pomašnica (10-14.00), objed, sve u dvorani za priredbe.

Sve­tačno otkriva­nje spomen ploče rodj. Celindof­ca dr. Kruesza (1819.-85.)

Datum: 
sub, 05/16/2015 - 10:00

CELINDOF (16. maj) — Farski savjet i farnik Vinko Medjugo­rac pozivaju na sve­tačno otkriva­nje spomen ploče rodj. Celindof­ca dr. Kruesza (1819.-85.);

 

su­botu, 16. V. pozdrav časnih gostov pred crikvom (10.00) i sveta maša (10.30), praizvedba m­aše za zbor skladatelja Štefana Ko­ko­šića;

Športska fešta u Filežu

Datum: 
sub, 05/23/2015 - 21:00

FILEŽ (23., 24. i 25 maj) — Športska fešta,

 

subotu, 23. V. (21- 02.00) zabav s Chungam iz Pet­rovoga Sela;

 

nedilju 24. V. (21-04.00) Pinka Band i Magazin;

pandiljak, 25. V. darovanje krvi (od 9.00), pomašnica (10-14.00), objed, sve u dvorani za priredbe.

Sunday Jam u Centru

Datum: 
ned, 05/10/2015 - 19:00

BEČ (10. maj) — Sunday Jam u Centru (sva­ku drugu nedilju u misecu) geslo „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/ca­mi i instrumenti!“;

 

nedilja, 10. V. (19.00) u Hrvatskom centru, Beč 4., Schwindgasse 14.